Rekordlåg arbetslöshet väntar Gotland

Ny statistik för februari visar att arbetslösheten på Gotland fortsätter nedåt. Däremot fick färre personer nytt jobb jämfört med samma månad i fjol.

12 mars 2019 14:20

Samtidigt har antalet nya arbetslösa inte minskat. I februari skrev 100 personer in sig som öppet arbetslösa på Arbetsförmedlingen, vilket är en person mer jämfört med samma månad 2018.

Dessutom var de inskrivna på Gotland som fick nytt jobb, 153 personer jämfört med 166. Siffror som Jim Enström, marknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i Visby, inte ser som särskilt oroande:

– Det handlar om små tal när vi pratar om Gotland – det är det första. Sen kan det vara faktorer som påverkar väldigt mycket, som när Region Gotland släpper sina sommarjobb. Det handlar om 1 000 tjänster och ibland kommer de längre fram under våren, men ibland i februari, säger han.

Arbetslösheten totalt har sjunkit med 109 personer till 1 766 personer (6,2 procent). De arbetslösa männen är 982 till antalet, en minskning med 78 personer. Antalet kvinnor har sjunkit med 75 till 784. Totalt sett är det inrikes födda som står för minskningen (137 personer till 1 275), medan arbetslösheten ökat med 30 personer bland utrikes födda till 491.

Riksgenomsnittet för arbetslösheten är högre än på Gotland och ligger på 6,9 procent, jämfört med 7,4 procent samma månad för ett år sedan. En generell trend för hela landet är en snabbt sjunkande arbetslöshet bland männen. Så är det även på Gotland, men Jim Enström tycker sig se en viss skillnad som är till det positiva.

– Det är fler kvinnor än män som fått jobb, där ökar det mot i fjol, till exempel. Det kan tala för att de kvinnodominerade branscherna, som inom offentlig sektor, söker fler.

Tidigare har det varit hantverksyrken som dominerat listan över lediga jobb, enligt Jim Enström, som ännu inte analyserat just detta.

– Om det fortsätter så några månader så är det värt att titta på. Men det är glädjande.

Han ser även framför sig en rekordsommar för Gotland när det gäller andelen personer i arbete. Ungdomsarbetslösheten är just nu är högre än riksgenomsnittet, drygt 10 procent på Gotland jämfört med rikets 8,5 procent, men Jim Enström tror att det förhållandet snart kommer att ändras betydligt.

– Till sommaren hamnar vi med lätthet i nivå med resten av landet, kanske lite under till och med. Gotland brukar ha en låg arbetslöshet under sommaren, och i fjol var den lägst i hela landet under juli. Men i år kommer detta troligtvis ske för samtliga sommarmånader.

Den prognosen baserar man dels på antalet lediga platser som kommit in, dels på den undersökning som gjordes i höstas med cirka 100 gotländska arbetsgivare.

Jim Enström säger att sommarjobben är en viktig väg för att ta sig in på arbetsmarknaden, och därför har gotlänningarna lättare att göra det jämfört med en majoritet av landets befolkning.

– Den högkonjunktur som varit en längre tid har nått sin topp redan. Men tack vare ovanliga många sommarjobb så kommer Gotland ligga kvar på den här låga arbetslösheten längre än i resten av Sverige, säger han.

Fakta

Statistiken för februari publicerades under tisdagen och omfattar arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Den kan delas upp på bland annat öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete – samt deltagare i program med aktivitetsstöd.

Arbetsförmedlingens månadssiffror bygger på myndighetens registeruppgifter och ska inte förväxlas med den officiella arbetslöshetsstatistiken från Statistiska centralbyrån (SCB) i deras månatliga arbetskraftsundersökningar (AKU). AKU är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet. Till följd av olika metoder för uppgiftsinsamling redovisar AKU och Arbetsförmedlingens registerstatistik inte samma antal arbetslösa. Skillnaden är störst under sommarmånaderna. Nästa AKU kommer 14 mars.

Källa: Arbetsförmedlingen

Så jobbar vi med nyheter
Jenny Nilsson