Antalet gotlänningar med skulder hos Kronofogden har ökat med tre personer sedan förra året.

Även den sammanlagda skulden ökar, och andelen skuldsatta öbor är fortfarande högre än riksgenomsnittet. Det visar ny statistik från Kronofogden.

Vid årsskiftet hade 2 227 personer på Gotland skulder hos Kronofogden. Det motsvarar 4,6 procent av befolkningen på ön, jämfört med 4 procent i riket som helhet. Gotlänningarnas sammanlagda skuld har ökat från knappt 367 till drygt 399 miljoner kronor. Medianskulden ligger på 47 891 kronor, jämfört med 53 594 kronor i riket.

Om man ser till antalet kvinnor eller män, så är det mer vanligt att männen har skulder. 5,7 procent av männen på Gotland har en skuld hos Kronofogden jämfört med 3,6 procent av kvinnorna.