Sandvikens camping köps av lokal idrottsklubb

Östergarns IK har hyrt Sandvikens camping sedan 2006. Nu får de köpa loss fastigheten för att kunna bygga nya uthyrningsstugor.

24 oktober 2019 13:31

Regionstyrelsen låter företaget Östergarn Strand AB köpa fastigheten Östergarn Falhammars 1:22.  Köpeskillingen uppgår till 4,3 miljoner kronor och bolaget ägs helt av idrottsklubben Östergarns IK.

– Hyresgästen får nu genom köpet möjlighet att utveckla anläggningen i Sandviken genom byggnation av de 32 uthyrningsstugorna som den nya detaljplanen möjliggör. Genom detta bidrar vi till positiv landsbygdsutveckling, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.

På fastigheten ligger en före detta barnkolonianläggning. Östergarns IK:s mest kände idrottare i samtiden är varpakastaren Torbjörn Lawergren, med svenskt rekord i centimeterkastning på 106 centimeter. 

Så jobbar vi med nyheter