Tema delaktighet för nya 92 möjligheter

När evenemanget och inspirationsdagen 92 möjligheter går in på sitt fjärde år gör man om upplägget från grunden efter utvärderingar. Det nya 92 möjligheter kommer ha temat delaktighet.

25 oktober 2018 20:00

Den 15 januari 2019 arrangeras för fjärde gången i ordningen 92 möjligheter. I år med ett nytt upplägg där interaktion mellan publik och föreläsning står i centrum.

– Vi vill flytta publiken upp på scenen i år. Deltagarna har önskat mer delaktighet i evenemanget och vi har lyssnat. I år kommer besökare bli involverade i att skapa och forma dagen själva, säger Oskar Lindehejd, en av initiativtagarna av 92 möjligheter.

Efter att ha sett på utvärderingar från deltagare vid tidigare år har man tagit fram ett nytt koncept för den populära inspirationsdagen.

– Besökarna har önskat en större delaktighet i form av workshops. Istället för att man sitter som åskådare så ska de som är på plats bli en del av evenemanget. Sen kommer vi skapa ett kunskapstorg där vi bjuder in till kunskapsöverföring och en direkt dialog, säger Oskar Lindehejd.

Kommande 92 möjligheter kommer att läggas under eftermiddag och kväll där det kommer bli ett aktivt arbete i olika smågrupper. Detta gör att man i år inte kommer kunna ta emot lika många besökare som tidigare.

– Om vi ska kunna göra det här bra och säkerställa kvalitén siktar vi på 200-300 besökare, säger Kristina Olsson, GUBIS, och del av projektgruppen.

Årets eldsjäl som tidigare år delats ut på scen kommer göras så även i år. Samtidigt har projektgruppen utökats av just förra årets eldsjäl på Gotland – Malena Bendelin. I sin nya roll som landsbygdsstrateg på Region Gotland kommer hon förankra 92 möjligheter med processen landsbygdsutveckling 2.0, vilket deltagare kommer få workshopa kring.

– Vi tror att det nya konceptet ska bidra med inspiration och kunskap och att man ska gå därifrån som en lyckligare människa, säger Oskar Lindehejd.

Så jobbar vi med nyheter
Erik Daun

Ämnen du kan följa