Tydligare nej till ny oljeborrning

Hot mot grundvattnet, men även mot det fossilfria samhället. Det ligger bakom länsstyrelsens nej till bolaget Draupner – och till andra som vill borra efter olja.

22 januari 2018 05:00

I oktober i fjol berättade GT om Draupner energys planerade provborrning på östra Gotland. En av bolagets två ansökningar, gällande omkring 2 300 hektar mellan Boge och Åminne, har nu gått ut på remiss.

LÄS MER: Nytt bolag vill borra olja på östra Gotland

Länsstyrelsen på Gotland har lämnat sitt svar – och är minst sagt negativt inställd. Detta med hänvisning till att Gotland liksom resten av Sverige ska bli ett fossilfritt samhälle, samt att grundvattnet på ön är sårbart.

– Vi anser det både otidsenligt och opassande att leta efter fossila bränslen på Gotland, säger Lena Kulander på länsstyrelsen.

Är detta mer än ett svar till Draupner, är det en generell inställning ni delger?

– Ja, det kan man väl säga.

Har ni en ny policy där?

– Vi var tveksamma även när Gripen oil ville borra, men man kan säga att vi är mer tydliga med vår inställning nu, svarar Lena Kulander.

Remissvaret radar upp ett antal argument. Det hänvisas till riksdagens klimatmål och att ett eventuellt förbud mot landbaserad oljeutvinning i Sverige bereds för närvarande, men även till det stora energiomställningsprojekt som planeras just på Gotland. Länsstyrelsen finner det därför ”synnerligen olämpligt” med utvinning av fossila bränslen på ön.

Oro uttrycks även kring föroreningar, förstörda kulturminnesplatser i området samt negativ påverkan på naturreservatet Klinteklinten samt Natura 2000-områdena Mojner och Bojsvätar.

Vattenskyddet tas också upp i ett kapitel och här finns en intressant formulering. Länsstyrelsen menar att ”all djupborrning” på Gotland ”utgör risk förorening av grundvattnet”.

Lena Kulander ser dock inget kontroversiellt i den meningen:

– Nej, det kan jag inte tycka. Även om det bara är vatten du borrar efter ska du ju plugga igen efteråt, för att undvika föroreningar, så det är inget nytt, säger hon.

Trots länsstyrelsens tydliga ställningstagande är det långt ifrån säkert att Draupner – och andra framtida oljeletare – får ett negativt svar på ansökningarna.

Det är den statliga myndigheten Bergstaten som fäller avgörandet i frågan.

– Men de ska alltid höra vad kommuner och länsstyrelser säger först. Det är svårt att spekulera i vad detta sedan ger, säger Lena Kulander.

Hon betonar också att den aktuella ansökan endast gäller provborrning.

– Att undersöka är en sak. Om det sedan blir aktuellt att verkligen utvinna olja ska en miljöprövning göras, då blir det en mer noggrann granskning.

Så jobbar vi med nyheter
Simon Bendelin