Ytterligare tre byggnader på Södertorg kan rivas

Fastighetsägaren har ansökt om att få riva ytterligare tre byggnader på fastigheten Visby Atterdag 6. "Fastigheten har ett mycket stort kulturhistoriskt värde", skriver kommunantikvarien Jörgen Renström.

12 mars 2019 20:05

Miljö- och byggnämnden kommer under onsdagen fatta beslut om rivningslov för tre byggnader till på fastigheten Visby Atterdag 6. Regionen har redan beviljat rivningslov för bulhuset – nu väntar alltså beslut om ytterligare byggnader. Fastighetsägaren Peter Nilsson har lämnat in en ansökan om att även få riva kiosken, en affärsfastighet och ett garage.

– Vårt ingångsvärde är att vi dels vill bevara Visbys stadskärna för den värdefulla miljön, och dels vill vi se till att ha en levande stadskärna, säger Eva Ahlin (C), ordförande i miljö- och byggnämnden.

Ärendet kring Visby Atterdag 6 har väckt stor uppmärksamhet och frågan har tagits upp av Unescos världsarvscentrum. Dessutom har länsstyrelsen beslutat att de kan överpröva alla rivningslov som Region Gotland beslutar om. Regionens egna tjänstemän föreslår inför onsdagens sammanträde att politikerna ska avslå rivningsloven för kiosken och garaget – men bevilja rivningslovet för affärsbyggnaden.

”Fastigheten är, med flertalet av de äldre ekonomibyggnaderna bevarade, en av de sista kvarvarande köpmansgårdarna i Visby. Den har även ett av de äldsta och märkligaste medeltidshusen i staden. Byggnaderna, såväl i gaturummet som på innergården, har inbördes mycket varierande volymer och uttryck, men utgör viktiga element i områdets centrala roll som mötesplats samt handels- och affärscentra från medeltiden, fram till 1900-talet. Som helhet är fastighetens miljö av omistlig karaktär för staden och innehar ett mycket stort kulturhistoriskt och miljöskapande värde", skriver kommunantikvarien Jörgen Renström i sitt yttrande.

Den politiska ledningen har ännu inte bestämt sig för hur de kommer att rösta när frågan ska avgöras under onsdagen.

– Diskussioner pågår fortfarande kring hur vi ska ställa oss i den här frågan. Den här frågan är inte helt enkel, säger Eva Ahlin.

Thord Ingesson (S), en av fyra ledamöter från Socialdemokraterna i nämnden, säger att de gått igenom ärendet noggrant:

– Kommunantikvarien menar att kiosken och garaget är värda att bevara. Om vi ska driva en annan linje ska det vara väl underbyggda argument från vår sida, säger Thord Ingesson.

Helagotland.se har varit i kontakt med fastighetsägaren Peter Nilsson som vill inte ge någon kommentar.

Så jobbar vi med nyheter
Simon Frid