Torgny Andersson, Eke

17 juli 2008 04:00
Alldeles för fort kom budet att Torgny har avlidit på kvällen den 30 juni på Visby lasarett efter endast några dagar vistandes där.
Torgny har ju varit rullstolsbunden några år på grund av sviterna efter en större strålbehandling på 1960-talet; Torgny övervann då sjukdomen mycket på grund av sin enorma livsvilja och sitt goda humör.
Till julen 1957 blev Torgny byggnadsingenjör vid STI i Stockholm. 1958 tog han militärtjänstgöring. Torgny gifte sig med Gunilla Tesser från Kristianstad 1959 varefter de bosatte sig i Huddinge. Han jobbade på olika byggnadsfirmor som konstruktör. 1967 flyttade familjen till Hemse, där de bodde i tio år. Sedan flyttade Torgny till Eke Härvide, granngården till sitt föräldrahem.
Torgny gifte sig andra gången 1986 med Anna-Liisa Nokela från Helsingfors. I 22 år jobbade Torgny inom kommunen, längsta tiden som byggnadsingenjör tills han fick förtidspension.
Tack vare Torgny är Eke socken troligen den socken på Gotland som är bäst dokumenterad. Därför fick han Gotlands hembygdsförbunds hedersnål med lagerkrans. Torgny gav ut ett stort antal häften om Eke: 1982 Eke socken fornlämningar, 1988 By gård Eke, 1989 Laga skiftet i Eke, 1988 Eke jordabok, 1999 Boplats - Eke, 2000 Eke sockens förhistoria, 2001 Eke Hembygdsförenings 50 år.
Den 10 december 2005 fick Torgny sockenbok nummer två om Eke klar: Ajakboar: om bygden, människorna och livsvillkoren i Eke under 500 år. (Ekeboken nummer ett utkom till julen 1965 och var huvudsakligen skriven av Torgnys far Karl H Andersson).
Torgny hade alltid många järn i elden, jag nämner här bara några: Torgny var sedan 15 års ålder aktiv medlem i nuvarande Suderkyrkan, han var i Eke hembygdsförening under olika tider ordförande, sekreterare, kassör, han var medlem i myntsamlarklubben, stamningsföreningen, Krampmackenföreningen, Gutamålsgillet och gustavskommittén. Ett av Torgnys kanske jobbigaste och roligaste minne var vikingbåten Krampmackens färder 1983 och 1985 till Micklagård-Istanbul. Torgny var ledare för mängder av studiecirklar och naturvandringar. Listan över hans aktiva liv kan göras hur lång som helst. Lika stor är saknaden efter en oerhört mångkunnig, glad och humoristisk broder och vän.
De närmast sörjande är makan Anna-Liisa med sönerna Jonas och Mattias i hemmet vid Härvide i Eke, samt de två äldre barnen Per-Ola Norrby, Göteborg och Karin Tesser, Borlänge, med sina familjer. I granngården i Torgnys föräldrahem sörjer brodern Rune med sin familj samt släkt och en stor skara vänner.
Dessa ord av minnen och tacksamhet kommer direkt från hjärtat.
Din tacksamma och sörjande broder.

Rune
Så jobbar vi med nyheter