Ett levande liv - livet ut

130 deltagare från hela landet kom till Hattstugans inspirationsdagar om äldrevård.
-  Vi vill inspirera deltagarna och informera om nya metoder inom äldrevården, säger Pia Lindell, Hattstugan.

26 september 2008 04:00
För andra året ordnar Hattstugan det nationella mötet om äldrevård. Ett levande liv - livet ut var temat i år.
Deltagarna som bjudits in till två temadagar på Wisby strand jobbar inom äldre och demensvåren. Från Gotland deltog ett 30-tal personer. Ytterligare ett 100-tal kom från hela landet för att ta del av inspirationsdagarna.
Sakkunniga inom demensvården, läkare, psykoterapeuter, författare och föreståndare för äldreboenden, föreläste under dagarna.
-  Det finns många idéer och för oss som jobbar på golvet är dagarna här ett stort lyft, säger Pia Lindell, Hattstugan.

Silviahemmet
En av föreläsarna var Wilhelmina Hoffman, läkare och chef för demensvårdhemmet Silviahemmet.
Silviahemmet öppnade 1996 med specialinriktning på utbildning och demensvård.
I januari blev hon föreståndare för Svenskt demenscentrum, SDC.
Huvudmän är Stiftelsen äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet, det tvååriga projektet utförs på uppdrag av socialstyrelsen.

Nätverk
SDC har som mål att fungera som en sambandscentral och kunskapsbank. Syftet är att jobba för en positiv utveckling inom vård och omsorg, bland annat genom att ta del i läkemedelsdebatten. SDC jobbar för att bygga ett brett nätverk där alla som jobbar med demenssjuka medverkar.
Under hösten öppnar SDC:s webbplats för att kunna presentera fakta, forskningsrön, arbetsmetoder och annan aktuell information riktad till personer som jobbar inom demensvården, men även information riktad till anhöriga och andra som söker information om demenssjukdom.
Wilhelmina Hoffman anser att det är viktigt att jobba för tidiga diagnoser, något både samhället och den enskilde tjänar på. Enligt henne är samverkan vägen för att nå fram till en bättre äldrevård och förbättrad kunskap om demenssjukdom.
Enligt Wilhelmina Hoffman är demensboendet Hattstugan i När en viktigt samarbetspartner för SBC, och samtidigt en förebild i Sverige.
-  Hattstugan är ett av föredömena som vi rekommenderar andra i landet att lära av, säger Wilhelmina Hoffman.
Under mötet på Wisby strand delades stipendium ur Hattstugans jubileumsfond ut till Hattstugans personal, för goda insatser inom demensvården. Anna-Karin Gustavsson - Gotlands Hemtjänst, fick hedersutnämnande.
Så jobbar vi med nyheter