Atheneskolan Fardhem

Till klassen

28 oktober 2010 15:07

Lärare: Lena Signer
Från vänster: Julius Hejdström vill bli kustbevakare när han blir stor, och Adam Lydahl vill bli maskinskötare.

 

Foto: Göran Nilsson/Bildvision

Så jobbar vi med nyheter