Gråbo 1B ”Luft”

Till klassen

18 september 2008 10:55

Lärare: Camilla Johansson, till vänster, Ulf Wigström, Anita Pettersson, assistent, Claes Pettersson, fritidspedagog.

Övre raden från vänster: Raymond Espinoza Contreras vill bli fotbollsproffs när han blir stor, Maria Johansson, tävlingsryttare, Agnes Ringvall, hästskötare, Lucas Boman Jarl, fotbollsproffs, Bacilika Glansholm, tävlingsryttare, Alvin
Eriksson, ambulansförare, Albin Liljegren Qviberg, basketspelare,
Kevin Persson, fotbollsproffs.

Nedre raden: Nova Appelquist, arbeta med punktskrift, Jennifer Olsson, filmare, Samra Pettersson Debesy, ambulansförare, Daniel Söderström, fotbollsproffs, Liam Wiman, brandman, Mats Hansson, glassbilsförare. Lisa Lundström, tandläkare, Nathalie Hallberg Jammeh, tävlingsryttare, Lisa Blomberg, tävlingsryttare,
Olivia Gundel, tävlingsryttare, Edwin Pettersson, polis.

Inga-Britt Larsson, lärare, ej med på bilden.

Så jobbar vi med nyheter