Gråboskolan 1c ”Vatten”

Till klassen

28 januari 2008 11:36

Lärare: Kerstin Mårderyd-Nielsen.

Övre raden från vänster: Mohamed Abdulkadir, Kehvin Karlsson, fotbollsproffs, John Wahlgren, polis, Nora Rosén, veterinär, Elias Östergren,           fotbollsproffs, Isak Cederqvist, rallyförare,

Nedre raden: Viktor Hagström, fotbollsdomare, Alexander Flenviker-Noussis, rallyförare, Lina Myrbäck, skolfröken, Johannes Jörholt, mekaniker, Nellie Östman, kassörska, Fanny Svensson, skolfröken.

Så jobbar vi med nyheter