Lärbro

Till klassen

9 november 2010 15:35

Lärare: Bengt Åbom.
Från vänster: Julia Lind vill bli barnskötare när hon blir stor, Adrian Röcklinger, traktorförare, Natalie Techel, lärare, Chris Hägbom Pettersson, hemsamarit, Andreas Röcklinger, maskinförare, Alice Sedman, frissa, Theodor Karlsson, militär, Julia Mårtensson, polis, Anton Torndal, lärare, David Klasson, bonde.

 

Foto: Göran Nilsson/Bildvision

Så jobbar vi med nyheter