S:t Hans 1c

Till klassen

24 januari 2008 09:29

Lärare: Helena Nirs.

Från vänster: Ruben Lundeberg vill bli pilot när han blir stor, Ella Gruenberg, lärare, Nisse Holmberg, snickare, Adam Linnerhed, lärare på Högskolan, Wilma Janby, jobba på hunddagis, Maja Bogaeus, hundskötare.

Så jobbar vi med nyheter