Stenkyrka 1

Till klassen

13 oktober 2009 14:35

Lärare: Rosel Magnusson.
Övre raden från vänster: Josefine Ingemarsson vill bli massös när hon blir stor, Alexander Lydahl Friström, bilmekaniker, Klara Larsson Dybeck, veterinär.
Nedre raden: Tim Zachrisson, säljare, Emil Ewen, polis, Marcus Ewen, polis, Ellioth Nehro, legodesigner.

Foto; Göran Nilsson/Bildvision

Så jobbar vi med nyheter