Till minne av Tommy Melander

Minnesord2020-05-28 11:31

Vår vän sedan många år tillbaka, Tommy Melander, har avlidit. Det oväntade dödsbudet nådde oss förra söndagen.  

Tommy var en mycket intresserad och kunnig tekniker och efter yrkesskolan kom han att jobba vid Telia större delen av sin yrkesverksamma tid, först vid telestationen på Bredgatan, sedan vid radiostationen i Follingbo. Det var som tekniker jag blev bekant med Tommy, han som kunnig guide och jag med vetgiriga teknikelever på studiebesök. Våra hustrur kom också att träffas i sina respektive yrkesroller och det blev inledningen till mer än 40 - årigt vänskap och umgänge.  

Många är middagarna och träffarna med Tommy och Anna-Greta och många är de sena kvällarna och de intressanta diskussionerna. Just dessa diskussioner tillhör de mest bestående minnena av Tommy. Vi avhandlade allt. Tommy hade en speciell förmåga att se olika vinklingar av frågeställningarna. När vi andra uppfattade en fråga som uttömd, kunde han komma med en ny infallsvinkel och diskussionen tog åter fart och fortsatte ännu en god stund. Det blev många trevliga och sena kvällar.  

På 70-talet började vi resa utrikes tillsammans. Våra små "gruppresor" var ibland ett sätt att fly någons bemärkelsedag. Med åren besökte vi tillsammans Madeira, Kanarieöarna, Island, Tyskland, Österrike, och Tjeckien. Inom landet blev det ett antal besök vid vårt fritidshus i Dalarna.

Tommy  kom att som pensionär alltmer ägna sig åt geocaching, och torde ha varit en av de mest aktiva inom detta på Gotland. Hans intresse och kunskap för teknik kom också väl till pass inom Gotlands Tekniska Klubb, där han var medlem sedan lång tid tillbaka, och där han också under en period ingick i styrelsen.

I början av året genomgick Tommy en operation vid Karolinska Sjukhuset. Han var utskriven, åter hemma och på god väg med rehabiliteringen. Hade till och med, som han sa, "klarat av ytterligare några geocachar", när han drabbades av pankreatit och blev inlagd på Visby Lasarett. Sista gången vi talades vid per telefon pratade vi om besöksförbudet. Hans kommentar var att det skulle vara garanterat ofarligt att träffa honom. Om någon var smittofri så var det han. Hade blivit testad negativt för Corona tre gånger under sjukhusvistelserna. Förra helgen tillstötte komplikationer, vilka ändade hans liv. Saknaden efter en mycket god vän är stor.  

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!