Senioruniversitetet fortsätter att växa

Senioruniversitetets rikhaltiga program för ht 2019 och vt 2020. Föreläsningar som inte kunnat hållas under våren har skjutits på framtiden.

Senioruniversitetets rikhaltiga program för ht 2019 och vt 2020. Föreläsningar som inte kunnat hållas under våren har skjutits på framtiden.

Foto: Privat

Noterat2020-05-28 14:21

Med anledning av coronapandemin genomfördes Senioruniversitetets årsmöte digitalt i månadsskiftet april – maj.  

Av verksamhetsberättelsen framgår att de arton föreläsningarna under 2019 lockade sammanlagt 1700 åhörare, dvs drygt 90 per gång. Under året arrangerades även en bussutflykt och två studiecirklar - en om filosofi och en om litteratur. En serie föreläsningar av Ulf Palmenfelt med rubriken ”Från Gutasagan till internet” samlade ett 40-tal deltagare. Antalet medlemmar var vid årets slut 367, en  ökning med 38 från 2018.  

Eftersom intresset  för Senioruniversitetets arrangemang är fortsatt stort, har det blivit nödvändigt att i första hand bereda plats för medlemmarna. Övriga har kunnat delta i mån av utrymme.  

Föreläsningarna har hållits i hörsalen E22 i Almedalsbiblioteket. Ett stort tack riktas till Uppsala  universitet Campus Gotland som ställer den utmärkta lokalen till förfogande. IT-helpdesk tackas för hjälp med tekniken, receptionen vid Campus Gotland för god service och  Folkuniversitetet för att i vanlig ordning ha bistått på olika sätt.  

Ordföranden Anna Säve-Söderbergh omvaldes på två år. Nya i styrelsen är Karin Brindt, Åke Persson och Per Westholm,  som valdes in efter avgående Gunnar Geisle, Roland Olsson och Annika Svahnström. Gunnar har  ingått i styrelsen sedan Senioruniversitetet i Visby bildades  för sjutton år sedan i Folkuniversitetets lokaler på Broväg.  Styrelseledamöterna Helena Månsson, Gunilla Carlson och  Kathy Gow Sjöblom, som valdes in 2019, kvarstår alltså  2020.  

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!