Mer kvar i plånboken av nästa lön

24 januari 2008 04:00
Den 1 januari 2007 införde Alliansregeringen det första steget av den utlovade skattesänkningen för alla som lönearbetar. För en person med arbetsinkomster över 110000 kronor per år minskade skatten med mellan cirka 5000 kronor och 11000 kronor per år.
Den 1 januari 2008 kom den andra delen av jobbskatteavdraget, något som innebär en ytterligare skattelättnad på upp till 3 000 kronor per år. Denna jobbskattereform kommer att märkas hos 28 100 gotlänningar när lönebeskedet kommer i slutet av januari.

Alliansens politik innebär att en lokalvårdare med 16100 kronor i månaden får 800 kronor mer i plånboken varje månad. Den innebär vidare att en förskolelärare med 19300 kronor i lön får 900 kronor mer varje månad, att en metallarbetare med 21000 kronor i månaden får nästan 1000 kronor mer varje månad samt att en sjuksköterska med 24000 kronor i lön får 1100 kronor mer varje månad.
Det andra steget i jobbskatteavdraget beräknas leda till skattesänkningar för ca 4,3 miljoner personer i Sverige år 2008!

Socialdemokratiska regeringar har i decennier hållit skattetrycket uppe och därmed det individuella svenska sparandet nere. Genom att medvetet hålla skattetrycket uppe har man skapat en befolkning där den stora merparten är beroende av statens goda vilja.
Socialdemokraterna talar idag om jobbskatteavdraget som en reform för de rika och låtsas inte om att det är de med lägst inkomster som tjänar mest på reformen.
Jobbskatteavdraget är en reform som går till vanliga hushåll, vilket också är regeringens syfte. Jobbskatteavdraget genomförs för att vi vill att det ska löna sig bättre att gå från bidragsförsörjning till arbete, men också att alla som arbetar ska få mer pengar kvar att själva bestämma över själva.
Om socialdemokraterna hade fått bestämma skulle skattetrycket på den enskilde gotlänningen istället ha ökat med 3600 kronor per år! Detta enligt beräkningar från riksdagens utredningstjänst.
Moderaterna och Alliansregeringen vill att Sverige ska vara rättvist. Med fler människor i arbete och fler som kan klara sig på sin lön ökar hushållens självbestämmande och därmed rättvisan i samhället.
Så jobbar vi med nyheter
Rolf K Nilsson Riksdagsledamot (m) Gotlands län