Kom och bo på Gotland!

23 oktober 2008 04:00
För att Gotland ska kunna öka sin tillväxt behöver vi få många nya invånare. Det görs insatser på alla nivåer för att Gotland ska vara en naturlig plats att flytta till, t ex genom vårt visions- och varumärkesarbete. Det ska vara ett alternativ när man vill bo någonstans där utveckling och natur och kultur går hand i hand. En del av dessa nya måste vara hitflyttare som av olika skäl vill leva och bo på Gotland. Vi vill naturligtvis att både unga och barnfamiljer, såväl som äldre ser Gotland som ett självklart val!

I en artikel i Dagens Samhälle (nr 32 -08), som ges ut av SKL (Sveriges kommuner och landsting), har man tittat på vilka kommuner seniorer/55+ väljer att bosätta sig i och varför. Under perioden 2005-2007 valde 246 personer mellan 55-69 år att flytta till Gotland. Det gör oss till den 6:e toppkommunen efter förstaplacerade Norrtälje, som fick 565 inflyttare! Man lämnar storstäder och väljer sommaridyller!

Favoritkommunerna ser ut så här:
l Högst 60 000 invånare
l Kustnära
l Söder om Dalälven
l Låg skatt
l Borgerligt styre
l Gärna bekvämt avstånd till Storstadsregion

Jag noterar tacksamt att Gotland uppfyller de flesta kraven och vi har borgerligt styre. Ön har rätt storlek, vi har kust runt hela ön (ganska naturligt för en ö), vi har nära till Stockholm och vi ökar dessutom vårt bostadsbyggande längs våra kuster. När det gäller skatten finns en del att göra, även om alliansen på riksplanet har gjort stora förbättringar, och alliansen på Gotland har påbörjat "skattesänkarresan".

De seniorboenden som engagerade seniorer gemensamt planerar och bygger kooperativt bl a i Slite, passar utmärkt in i målbilden om fler invånare. Eftersom de som flyttar in i lägenheterna måste vara skrivna på Gotland för att bo där, så innebär det att de fastlänningar som står på deras kölista också skriver sig här. Många bofasta lämnar över egna villor och lägenheter till andra bostadssökande på orten.

Men skulle det då löna sig ekonomiskt för kommunen att locka hit fler äldre? Enligt ekonomen Björn Sundström på SKL är det en bra affär; för genom det nationella utjämningssystemet får kommunen mer i bidrag än det kostar. Det blir också ett ökat skatteunderlag, fler som rör sig i samhället och handlar i affärerna och många andra positiva bieffekter, bl a på arbetsmarknaden. Välkomna till Gotland!
Så jobbar vi med nyheter
Lena Celion (m) Kommunalråd