Du och jag, Helen

14 februari 2009 04:00
Till Helen, som hade en insändare här i torsdags.
Helen, vet du inte att Gotland präglas av kreativitet, närhet, livslust, livskraft, magi, men inte förbud och inskränkningar i service. Detta har ju politikerna bestämt. Och eftersom politikerna är valda av sina partier på grund av sin duglighet så skulle det vara mig främmande att påstå att de snackar skit. Att sedan din och min verklighet är annorlunda beror helt och hållet på oss själva. Och på grund av våra brister i vår verklighetsuppfattning anser sig inte politikerna ha anledning att lyssna på vår kritik. Rätten att kritisera och bli tagen på allvar tillfaller bara den inre kretsen i kommunen. Den tillhör tydligen inte du Helen. Inte jag heller...
Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa