"Jag tror de bygger en serviceplattform"

Grigory Paskos film om Nord Stream premiärvisades i går i riksdagen. Filmen innehåller en hel del kritik.- Jag tror att Nord Stream bygger en serviceplattform med tiden. Att säga att den inte behövs är ett taktiskt spel i nuläget, säger han.

28 mars 2009 04:00
Fredagen var dagen för opinionsbildning om gasledningsprojektet i Östersjön. Ryssen Grigory Pasko, som nyligen färdigställt sin film om Nord Stream, var inbjuden av Rolf K Nilsson att visa sin film i riksdagshuset. Samtidigt hade Nord Stream parkerat sin informationsbuss i Kungsträdgården, där starten för en månadslång turné inleddes i går.
Till visningen i riksdagshuset kom ett tjugotal personer, förutom riksdagsmän även representanter för svensk och utländsk media.
Grigory Pasko, som i april förra året var på Gotland för att filma, har följt gasledningsprojektet ända från starten i Gryzovetsk i Sibirien till målet i tyska Greifswald. Man slås av hur mycket som redan är påbörjat och färdigt i Ryssland.

Missnöje
Men längs vägen finns också ett missnöje. Grigory Pasko har intervjuat ryska lokalpolitiker, varav flera är besvikna. Gasbolagets löften om att i samband med ledningsdragningen även investera i samhället har inte infriats. Inte en gasen får de del av, den måste köpas på tub i affären.
Filmen "Buried att Sea, A pipeline and it’s problems" skildrar opinionen i de länder som berörs. Borgmästaren i Greifswald är entusiastisk. Han hoppas att projektet ska minska den skyhöga arbetslösheten i området.
I Finland finns oron för ledningsdragningen i Finska viken. Bottnen är mycket besvärlig, och inför kameran avslöjar politiker sina tvivel. Miljöpåverkan kommer att bli allt för stor.
Den svenska kritiken handlar till stor del om den serviceplattform utanför Gotland som först planerades. Nord Stream säger att den inte behövs, och drog tillbaka sin ansökan förra året. Men Grigory Pasko håller det för mycket troligt att plattformen kommer att byggas.

Sponsring
Under besöket på Gotland intervjuade Grigory Pasko flera personer som berörts av projektet. Dåvarande högskolerektorn Leif Borgert och arkeologen Göran Ankarlilja berättar om hur de uppvaktades av Nord Stream om sponsring, och kommunens tekniska direktör Bertil Klintbom om hur kommunen fick ett erbjudande om hjälp att bygga om hamnen i Slite.
Solveig Artsman (M) berättar om hur alla oklarheter i hamnavtalet slutligen fick henne att protestera mot projektet.
Partikollegan Inger Harlevi är mer resonerande, och har inget emot sponsring. Hon ser krasst realpolitiskt på frågan och säger att hon tycker kommunen ska tacka och ta emot hjälpen man fick med hamnupprustningen.
I filmen uttalar sig även landshövding Marianne Samuelsson och fiskaren Lasse Broman. Den enda som klart och tydligt tar avstånd från Nord Streams sponsring är Stefaan De Maekker, som likställer pengarna vid en muta.
Grigory Pasko tror att alla krav som ställs på gasledningen kommer att orsaka en kraftig kostnadsökning. På frågan om hur stor kostnadsökning projektet tål är han svarslös, men konstaterar att en dragning på land skulle halvera utgifterna.

Visby i april
Det var alltså en till stora delar kritisk bild Grigory Pasko förmedlade. En helt annan syn på saken fick de som besökte Nord Streams egen informationsbuss i Kungsträdgården.
Bussen har nyligen avslutat en turné i Finland och ska nu besöka Norrköping, Oskarshamn, Kalmar, Karlskrona, Karlshamn och Malmö innan den når slutstationen Visby den 22 april.
Besöket på Gotland sammanfaller med det öppna informationsmöte som Naturvårdsverket håller i Visby samma dag.
Bussen är laddad med information och ett flertal informatörer. Rusningen under första dagen var inte särskilt stor, bara ett 60-tal besökare på sex timmar.
Många frågade om minorna i Östersjön. Enligt SR:s Ekoredaktion finns det 20 000-30 000 minor längs gasledningens väg som kan vara farliga. Det dementerar Nord Stream, och hävdar att det bara finns 54 minor att ta hänsyn till.

"Miljöprojekt"
- Av dem finns bara en på svenskt vatten, säger Nicklas Andersson, ansvarig för Nord Streams verksamhet i Sverige och den som leder busskampanjen.
En för gotlänningarna viktig fråga är serviceplattformen, särskilt som Grigory Pasko tvivlar på att en så lång ledning till havs klarar sig utan en servicepunkt på mitten.
- Det går. Vi har studerat gasledningar i Nordsjön.
Nicklas Andersson har förstås svaret på varför gasledningen bör byggas.
- Som svensk är det kanske svårt att se den direkta nyttan, men ser man det som europé bidrar ledningen till att minska Europas utsläpp av koldioxid. Jag ser ledningen som ett miljöprojekt.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa