Träden och fåglarna dör av mobilstrålningen

11 juli 2009 04:00
Jag har aldrig sett så många döende träd som i år. Överallt i Halmstad där jag bor, men även i hela Sverige ser man träd som sakta dör. Det tappar först bladen i kronan och efter en tid dör hela trädet. Och i närheten står det en mobilmast.
Jag har själv i två år tillsammans med andra rådiga medborgare fotodokumenterat döende träd i närhet av mobilmaster. Träden börjar nu långsamt bli tysta bevis för det som många forskare allt intensivare varnat för de senaste åren: att mobilstrålningen är skadligt för allt levande.
Inte bara för träden, utan också för fåglarna, djuren och naturligtvis oss människor.

Men vi i Sverige har invaggats i tron att det inte skulle vara någon fara med att sätta upp mobilmaster och antenner i varje kvarter och bestråla alla med allt mer mikrovågsstrålning.
Om det skulle vara farligt med mobilstrålning tror väl de flesta, att då skulle de svenska myndigheterna varna oss och undersöka saken om de fick rapporter om ohälsa eller döende träd?
Och tidningar och radio/TV skulle väl diskutera saken?
Då tar du helt fel.
Det pågår en livlig debatt om farligheten i övriga Europa: kommuner, regioner och länder beslutar att sänka tillåten strålningsnivå på grund av riskerna. Tidningar och TV-kanaler gör granskande reportage och debatterar frågan vecka efter vecka. Men här i Sverige har vi förmodligen den mest lata och korkade journalistkår som går att finna.
Riskförnekande medlöpare till detta otyg dräller runt i media, förnekar all farlighet och får tala oemotsagt inför okunniga journalister.

Det delas ut fina priser i grävande journalistik och dylikt. Men få journalister är insatta i strålningsriskerna och varför detta knäcker biologiskt liv på sikt och hur den mäktiga telekomindustrin alltmer styr över forskningsresultat och expertutlåtanden.
Telekombolagen omsätter tillsammans hundratals miljarder årligen, vilket ger stora skatteintäkter till staten. Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och politiker blundar för alla larmsignaler.

Myndigheterna försvarar nämligen inte längre dina intressen. De försvarar den industri som producerar strålningen, med TeliaSonera, Ericsson och Tele2, 3 mfl i spetsen. Och media kritiserar inte gärna en av sina största födkrokar:
Telekomindustrin, vars ägare dessutom samtidigt äger eller har intima familjeband med ägare till de dominerande mediebolagen i Sverige. Nu ska vi få 4G och ännu mer antenner. Och ännu mer strålning. Telekomindustrin behöver nämligen sälja mer produkter och fortsätta tjäna allt mer pengar. Att människor blir sjuka av masterna och att träden dör och att fåglarna försvinner och får förändrat beteende i närhet av mobilmaster det tystas ner och pladdras bort.
Jag är ingen tekniker men det säger väl för fan sunda förnuftet att man inte kan bestråla människor och miljö på detta vis som pågår. Vi lever som påtvingade försökskaniner mitt i ett farligt teknikexperiment och ingen i maktposition gör något. Alla lyder och tycks tro att någon myndighet tar ansvar.

Nyligen presenterades en ny forskningsminister av regeringen. Han vill att Sverige ska vara världsledande på forskning. Men svenska staten stödjer ingen oberoende forskning om mobilmasternas effekter på växterna, djuren eller ens människorna. Och det finns inte en enda cancerorganisation eller naturskyddsförening som är engagerade i frågan eller inser vad denna strålning innebär.
Mobilindustrin i Sverige, trots alla miljarder de tjänar, har fått och fortsätter att få miljarder i utvecklingsbidrag, men de forskare som varnat för denna galna och okontrollerade mobilutbyggnad får inte en enda krona. Helt otroligt!
Inte en enda krona investeras eller går till forskning om strålningen från mobilmaster är skadligt på dom nivåer som vi exponeras för.

Om en Sverigedemokrat drar en "negerhistoria" på Finlandsbåten eller en minister köper en Toblerone på fel kreditkort då tar det hus i helvete och drevet skriver spaltmetrar. Men att träden dör i vår omgivning, fåglarna försvinner och att barnen lever i ökad risk för hjärntumör och leukemi av strålningen från mobilen eller 3G-masten, det är det ingen som bryr sig eller skriver om.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa