Mer än ekonomi

13 december 2011 04:00

Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) har i uppdrag att se över ekonomin och anpassa skolorna efter de nya kraven på lärarlegitimation.

En enskild förvaltning får ett uppdrag. Det saknas ett "helikopterperspektiv", några som utreder hur det slår mot visionen, att öka Gotlands befolkning. Både skoldirektören och Klinteskolans rektor bekräftar i uttalanden att de inte har i uppdrag att ta hänsyn till regionalpolitik. Bör inte tjänstemän arbeta mot regionens mål? Gotland är litet, allt hänger ihop. Gotland är en enhet, vi måste samarbeta mellan och inom förvaltningar. Vi är inte enskilda öar i en splittrad skärgård, vi är en ö.

Utredningar visar att barnfamiljer är en intressant målgrupp för regionen. Studier visar att när människor väljer att flytta är en orsak miljö och livsstilsbyte. Det kan Gotland erbjuda. Forskning visar även att livsmönstret börjar ändra sig. Människor väljer att skaffa barn tidigt och bosätter sig på landet. Detta anser jag att regionpolitikerna och tjänstemän måste ta i beaktande när de går till beslut; att det finns en framtid bortom de närmaste åren. Det är i denna ände vi ska satsa pengar.

Jag är högstadielärare i Klinte och tycker att det inom hela regionen ska finnas bra 1-9-skolor med utbildad personal lite varstans på ön.

Som lärare står jag med ett ben i varje läger. Å ena sidan klarar skolan inte av fler besparingar å andra sidan vill jag ha ett högstadium. Det ska givetvis prestera god måluppfyllelse och kvalitet i ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Går det att förena? Jag tror det, men det krävs ett öppet klimat för diskussioner. Jag saknar det öppna klimatet inom alla led i BUF:s organisation. På mötet i Klinte var det första gången jag såg vår skoldirektör. De gånger lärarna på Klinteskolan lyft frågor om ekonomi högre upp har vi inte fått tillfredsställande svar och andan i svaren har varit "om ni inte klarar ert uppdrag får ni söka ett annat arbete". Jag har fått höra att man inte ska ifrågasätta för gnäll kan leda till att det inte finns någon skola i framtiden. Jag ska bara tiga och utföra mitt uppdrag. Eftersom jag aldrig har träffat skoldirektören antar jag att du tillsammans med mellanchefer och rektorer fattat ert beslut utan att tala med elever och lärare. Du har sett uppifrån och ner i organisationen men har du sett nerifrån och upp? Du är välkommen för en diskussion. Jag anser att vi har bra lärare och har tilltro till att vi skulle kunna bidra med idéer. Det är dags att se över alla led inom förvaltningen, se över och säga upp dyra avtal som hindrar vårt arbete framåt.

Jag kommer att fortsätta ifrågasätta och försöka lyfta upp de problem som vi har i syfte att höja kvalitén. Jag kommer att arbeta för att det skall finnas högstadium lite överallt på ön som når måluppfyllelse, har speciallärare och präglas av arbetsglädje och kvalitet. Jag tänker jobba efter regionens vision och tänker inte gräva en grav åt den som jag tycker att BUF och dess tjänstemän gör.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa