Fascinerande berättelse om oljeindustrins mörkaste sida

Det är lika bra att omgående slå fast denna bokrecensions slutsats: det här är en fantastisk berättelse, en verklighetsbaserad roman av hög klass.

27 november 2008 04:00
"Dykaren som exploderade - priset för det norska oljeundret", skriven av Christian Catomeris och Oliver Truc, är historien om den norska oljeindustrin, om dess uppkomst, ekonomi och betydelse - men också om dess offer, om de människor som under katastrofala arbetsförhållanden till varje pris tvingades ner under ytan och om hur de problem som uppstod, de olyckor som skedde och de dödsfall som faktiskt också inträffade mörkades ner. Allt för att oljebranschen skulle fortleva och pengarna skulle fortsätta rulla in.
I berättelsens centrum står två Nordsjödykare, Guttorm Engebretsen och Tom Engh. Här berättas dels om deras liv som dykare inom ett av oljenationen Norges mest farliga yrkesområden, djuphavsdykarens, och dels om deras kamp för upprättelse, inte bara för dem själva utan för hela nationens "glömda" dykare, alla de som lidit skada då de ekonomiska intressena under årtionden gått före dykarnas väl och ve.

*
Christian Catomeris och Oliver Trucs berättelse tar sin början under tidigt 1970-tal, då oljeindustrin ännu inte hade börjat blomstra. Läsaren får sedan följa Guttorm, Tom och många andra dykare under det som länge var deras vardag, men som för andra framstår som helt obegripliga livsöden.
När boken når sitt slut har berättelsen nått 2000-talet och såväl den norska regeringen som oljeindustrin själv har börjat inse vidden av problemet.

*
Med ett mycket målande språk för Christian Catomeris och Oliver Truc på ett mycket trovärdigt sätt sina läsare genom dykarnas vedermödor, från oljeplattformar på stormiga hav till det stormiga kroglivet i hamnarna, från ångestfyllda vistelser i tryckkamrarna till paniken i dykarklockorna djupt under ytan då någonting gått snett.
"Dykaren som exploderade - priset för det norska oljeundret" är en skrämmande skildring av vad såväl ekonomiska intressen som naturens makter kan åstadkomma - och hur dessa båda faktorer i kombination med ett livsfarligt yrke kan förstöra en människas liv.
En berättelse om djuphavsdykningens mörkaste sidor, framställd på bästa sätt.


Dykaren som exploderade - priset för det norska oljeundret
av Christian Catomeris och Oliver Truc.
Nordstedts förlag, 2008
Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa