Rädsla för demokratin

19 november 2009 04:00
På måndag den 23 november så väntas alla partier i kommunfullmäktige utom miljöpartiet de gröna rösta ner det folkliga initiativet om en folkomröstning om Södra Hällarna. Nästan 4 000 gotlänningar har genom sin namnteckning vädjat att frågan ska avgöras av folket direkt den tredje söndagen i september nästa år.
Det är tråkigt att övriga partier har en sådan rädsla för demokratin och inte vågar låta gotlänningarna rösta om denna fråga som varit så omdiskuterad. De övriga partierna kommer med svepskäl som att frågan inte är av betydelse för alla i kommunen eller att processen med den fördjupade översiktsplanen varit så demokratisk.
Resultatet från utställningen är ännu hemligt, man kallar det arbetshandling, och man vill att information blir tillgänglig för medborgarna tio dagar före beslutet, det är 4 december eftersom översiktsplanen behandlas 14 december. Kommunstyrelsen behandlar frågan 19 november. Men jag tycker att de uppgifter som jag nu lämnar ändå förtjänar att bli kända, om man vill klandra mig för det så må det vara hänt.
Det är totalt 21 privatpersoner som skickat in yttranden i samband med utställningen. Jag applåderar dessa engagerade människor, de flesta har också yttrat sig över just Södra Hällarna. Dock kan jag tycka att bemötandet är ganska styvmoderligt, men det är klart att man förstår att det är en viktig fråga för myndigheter, föreningar och enskilda medborgare.
Det finns även yttranden som ifrågasätter hur demokratiskt det hela egentligen är. Kommunen pekar på att det varit upplagt så att alla medborgare har kunnat påverka arbetet och att det varit stor utställning på Almedalsbiblioteket samt att cirka 700 "yttranden" inkom under samrådsfasen.
Man menar då de lappar som man kunde sätta upp. Jag förringar inte detta, men det går inte att jämföra en "planprocess" med en folkomröstning.

När man har en folkomröstning tvingas de olika sidorna diskutera frågan, personligen tycker jag att det har varit ganska tyst från dem som vill bygga, och det blir, som kommunfullmäktiges ordförande Lilian Edwards (m) befarat, bara ena sidan hörs. Jag har ännu inte hört någon seriöst försvara byggplanerna på Södra Hällarna, förutom de som måste ha spa med havsutsikt i anslutning till bad och arenahall.

Jag, och det parti som jag stolt företräder, miljöpartiet de gröna, är inte rädda för direktdemokratin utan ser det som viktig del av vår demokrati.
Ja till folkomröstning om Södra Hällarna 19 september 2010.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa