Alliansen hotar LSS och slagna kvinnor

26 mars 2019 18:22

De borgerliga regionråden och nämndordförandena kom överens om att nämnderna inte skull begära några nya pengar för budgeten 2020. Men Eva Nypelius (C) har dålig pli på sina nämndordförande. Mats-Ola Rödén (L) begärde 90 miljoner kronor extra för sjukvården och Stefan Nypelius (C) begärde 40 miljoner extra för skolan.

Lydig var dock Rolf Öström (M) i Socialnämnden, som tog bort den begäran om 36 miljoner kronor, som förvaltningen anser behövs för att klara 2020 års verksamhet. Utan några andra förslag än en förhoppning att förvaltningen ska klara budgeten för 2020 ändå, så ville inte den borgerliga majoriteten önska de 36 miljoner som förvaltningen anser nödvändiga för att klara LSS, att motverka våld i nära relationer och att de som vill ha heltid ska kunna få heltid.

Socialdemokraterna och de rödgröna i socialnämnden röstade självklart för att begära de 36 miljonerna av budgetberedningen och Gotlands högsta beslutande organ, regionfullmäktige. Vi tycker det är självklart att regionfullmäktige måste få avgöra om LSS-barnen behöver mer resurser till stöd för boenden och personlig assistans och vi tycker det är viktigt att fullmäktige får säga ja eller nej till kampen mot mäns våld mot kvinnor.

Efter tv-filmen om Josefin Nilssons öde är det häpnadsväckande att den borgerliga majoriteten i socialnämnden med Rolf Öström (M) och Johan Malmros (C) struntar i kampen mot mäns våld mot kvinnor. Det är också häpnadsväckande att Sara Lidqvist (Kd), som tidigare så hårt slagits för mer pengar till LSS-barnen kan säga ja till att inte fylla bristen på 20 miljoner kronor till LSS-barnen på Gotland. Kd sviker tydligen LSS-barnen på Gotland, när de accepterar de borgerligas ogenomtänkta nedskärningsiver.

Nu blir det spännande och se hur de borgerliga hanterar alla önskemål om extra pengar från nämnderna för budget 2020. Ska socialnämnden som enda nämnd stå för minskningen av budgeten, medan sjukvården och skolan får åka gräddfilen och få sina pengar. Ska sjuka och skolbarn få extra pengar och ska LSS-barnen och slagna kvinnor få betala?

Så jobbar vi med nyheter
Håkan Ericsson (S)