Amortera mera!

28 december 2018 13:28

I början av december tog jag del av en insändare, från en lokal kollega som tillsammans med sin VD på riksplanet, som kom med förslag på politiska åtgärder. Ställt till våra två riksdagsledamöter, för att få en bättre och rörligare bostadsmarknad på Gotland.

Förslagen gick ut på att sänka/avskaffa flyttskatten, trappa ner/ta bort räntebidragen, ompröva amorteringskravet, underlätta för unga att komma med på tåget samt att avreglera hyresmarknaden. Det givna, självklara och ansvarsfulla svaret, kom från politikerna: Det är både svårt och kostsamt att genomföra och det finns andra och mer viktigare frågor att lösa.

Eftersom förslaget kom från en mäklare som är starkt knuten till en bank och i sitt varumärke har med ”försäkringar” så kan jag reagera mot varifrån förslaget kom och varför. Och där kan vi börja med ”amorteringskravet”. Att amortera på sina skulder är ett av de bästa sätten att spara i dag. Du minskar dina skulder till banken och skapar en buffert ifall du skulle bli tvungen att byta panna eller lägga om ett tak.

Att banken inte vill ha tillbaka utlånade pengar beror helt enkelt på att då tjänar de mindre på utlåningen. Låg ränta och låg inflation gör att det var lika billigt (eller dyrt) att låna som på 1990-talet. När det gäller ränteavdrag och flyttskatt så tycker jag att det råder en bra balans och att det inte utgör något direkt problem.

Hyresmarknaden däremot är en stor elefant i rummet. Den reglering som gäller har gamla anor och den rubbar man inte i en handvändning. Jag anser att hyresmarknadens andel borde ökas. Det är inte alla som vill, kan eller orkar ta ansvar för ekonomin och skötseln av eget, ägt boende. Och att vara med i att chansa på bra värdeökning eller riskera prisfall och förluster.

Bostadsrätten tränger undan hyresrätten. Det är ju till och med så att när regionen anvisar mark till byggande av hyresrätter så tar hellre köparen ett vite och bygger bostadsrätter. Som sedan förmedlas av annan bankmäklare.

Jag har varit verksam som mäklare på Gotland sedan 1970-talet och det har hänt väldigt mycket under dessa år. Jag anser att det i dag råder en hygglig balans och att marknaden fungerar bra. Det som oroar mig mer är att konkurrensen hårdnar och att bankerna (med vidarekopplingar till jurister och försäkringsbolag) vill ta mer plats i vår bransch. När ”Sveriges största…” och ”Sveriges snabbast växande…” mäklare ägs, styrs och kontrolleras av banker blir det obalans och det tär på förtroendet och oberoendet.

Ska man, slutligen, lyfta fram någon fråga som kan oroa mig på Gotland så är det koncentrationen till Visby. Visby växer på landsbygdens bekostnad. Runt om på landsbygden blir det sämre infrastruktur, med färre busslinjer, mindre skolor, butiksdöd. Den frågan är politiskt viktigare, att värna om en levande och dynamisk landsbygd, än att snurra runt pengar på bostadsmarknaden.

Så jobbar vi med nyheter
Leif Bertwig Gotlänning och fastighetsmäklare