Vi är stolta men inte nöjda

Arbetslöshet2019-11-08 13:09
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jesper Skalberg Karlsson påstår att vi socialdemokrater har misslyckats med jobben. Jag skulle därför vilja börja med att påminna om att arbetslösheten faktiskt är lägre nu än när vi socialdemokrater tillträdde – trots att vi tagit emot många nyanlända vars inträde på arbetsmarknaden tyvärr ofta dröjer. Jag vill också påminna Jesper Skalberg Karlsson om att vi har vänt det budgetunderskott M lämnade efter sig till ett budgetöverskott. Det är särskilt viktigt nu när ekonomin mattas av.

Vad gäller Sveriges ekonomi och arbetsmarknad så ser mycket faktiskt ganska hyggligt ut, trots det scenario som M vill måla upp. Både sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet är fortsatt de högsta i EU. Och andelen av befolkningen som befinner sig i ersättnings- och försäkringssystemen är i år den lägsta sedan 1981.

Men vi socialdemokrater är inte nöjda förrän alla som kan jobba faktiskt jobbar, och där är vi inte än. Frågar du oss så är utbildning svaret, och därför fortsätter vi att hamra på med satsningar som rustar människor att kunna ta de jobb som finns. M, å andra sidan, tror att skattesänkningar och politik som leder till sänkta löner är lösningen. Själv är jag helt övertygad om vår socialdemokratiska modell fungerar bättre.