"Motorsport - detta djävulens påfund..."

27 november 2007 04:00
Bästa Klimatresenär.
Angående din insändare i lördagens GA kan man inte nog prisa dig för dina tankar och argument när det gäller att få bort onödig och skadlig motorfordonstrafik från vår kära ö.
Motorsport, detta djävulens påfund, borde naturligtvis totalförbjudas, då det endast gagnar egot hos några testosteronstinna individer som inte förstår miljöns bästa. Nu skall det tydligen ordnas storskalig racingtävling också. Här måste sättas stopp.
Precis som du skriver måste vi tänka på miljön i första hand och arbetstillfällen i andra.
Att stanna vid motorsport torde dock vara att skrapa på ytan, då väl långt mer än 50 procent av all bilkörning kan tillskrivas nöjeskontot.
Jag kan därför tänka mig en mängd åtgärder som skulle få bukt med dessa utsläpp i vår miljökommun.
Mest nytta skulle troligen göras om turisterna förbjöds att ta med bil till ön. Jag tänker då på den sammanlagda avgasmängd turisternas bilar släpper ut under ett år. Måste väl vara sisådär tusen gånger mer än vad som släpps ut på Ringen.
Lokalt kan vi naturligtvis också bidra, t ex med att sluta ordna marknader eller auktioner, dit det färdas med bil. Ta exempelvis julmarknaden på Lövsta den gångna helgen.
Hur många avgasspyende bilar kördes det dit? Man skall då också komma ihåg att bilparken på Gotland är landets äldsta, och många äldre bilar gör 10-100 ggr mer avgas än en modern bil.
Skulle vi eventuellt slippa en massa turister vore detta väl enbart av godo, då behövdes ju inte de förfulande husvagnar som ställs upp på våra naturskönaste platser och allt kunde vara vackert och orört som förr, till glädje för de som återvänder till sin födelseö och där vill kunna gå med bara fötter i det daggvåta morgongräset..
Listan på åtgärder kan naturligtvis göras mycket längre på onödiga energiförbrukare; skjutsande till fotbollsmatcher, golfbanor, stranden, skidsemester, charterresor , vårutflykt till Hoburgen etc. etc.
Allt kan naturligtvis inte göras på en gång, men om vi bara hjälps åt att vara kreativa skall vi säkert kunna få till den framtid vi alla vill ha.
Tänk dock på att en avgas är en avgas oavsett ur vems rör den kommer, och sådana vill vi ju inte ha.
Så jobbar vi med nyheter
Klimatresenär med turbo