Förnuft och känsla

27 november 2009 00:24
Att vara snusförnuftig kan väl närmast beskrivas som att föra fram åsikter som om de vore produkter av djup tankeverksamhet. Kommunens personalchef kan, i anledning av det nu aktuella förslaget om snusförbud, måhända betraktas som just snusförnuftig av många medborgare eller brukare, som vi numera kallas för.
Det är för mig obekant om förslaget har sitt ursprung i Enköping - den kommun där personalchefen märkligt nog är skriven. Om förslaget däremot är ett helt nytt kan det kanske vara ett framgångsrikt alternativ att istället lämna det som ett medborgarförslag till den egna kommunen.
Snusmumriken
Snusmumriken är en av Mumintrollets allra bästa kamrater, en frihetsälskande och bekymmerslös vagabond.
Så jobbar vi med nyheter