Hemsidor och e-post

5 augusti 2010 04:00
Alla företag som vill åtnjuta lite status har en egen hemsida med åtföljande e-postadress. Hurtigt utropar företagen "välkommen till vår hemsida" och om man som presumtiv kund har gott om tid så kan ju det vara kul. För företagen är det rena vinsten, jag står för alla kostnader, dator, elektricitet, utskriftskostnader med mera.
Men om man dristar sig till att försöka nå kontakt via e-post är det stopp, mycket få företag svarar inom rimlig tid om man ens svarar någonsin. Denna vecka har jag sökt kontakt med Visbys två största mc-handlare, en firma för bilglas och det stora energibolaget. Har jag fått svar? Oh nej.

Jan Karlsson
Så jobbar vi med nyheter