Politikerna vänder Fritidsbankerna ryggen

Insändare2019-11-15 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns nittiotvå fritidsbanker på cirka sjuttiofem orter runt om i Sverige. Bara ett fåtal av dem drivs utan hjälp av kommun eller region. 

På Gotland finns Fritidsbanken i Klintehamn och Visby. Ingen av dem stöttas av Region Gotland. 
Därför har Gotlands Idrottsförbund under två år finansierat driften av de två bankerna. Nu står vi vid ett vägskäl.

Regionen verkar inte intresserad av att säkra Fritidsbankens fortlevnad. Inte en krona är avsatt i budgeten. Idrottsrörelsen gör mycket för att bidra till en sund samhällsutveckling, vi tar vårt samhällsansvar och tycker Region Gotland borde visa ett större engagemang för att behålla en viktig och etablerad mötesplats. 

För många kommuner och regioner är Fritidsbanken en fast del av verksamheten.

Fritidsbanken springer ur ett ideellt initiativ utan vinstsyfte. Det är en demokratisk och inkluderande delningsekonomi där alla gratis får låna sport- och friluftsprylar. 

Människor från alla samhällsklasser får tack vare Fritidsbanken en chans att testa nya idrotter vilket kan lägga grunden för ett aktivt liv som är en viktig folkhälsofråga.
Fritidsbanken samarbetar med Sportfiskarna, Klinte Båtklubb har fått fler medlemmar tack vare Fritidsbanken, Visby Roma Hockey Ungdom, andra föreningar och privatpersoner har lämnat in prylar, Tjelvar-, Roma- och Gråboskolan lånar utrustning till friluftsdagar.

På Fritidsbanken får personer som behöver arbetsträna hjälp att komma ut i jobb, i Klintehamn ordnas språkkaféer som stärker människors sociala kapital. Region Gotlands integrationsarbete ”Lotsen” ger nyanlända förutsättningar för etablering i det gotländska samhället.
Argumentet ”Fritidsbanken är inte en lagstadgad verksamhet” är ihåligt. Det första folkbiblioteket skapades i Småland på 1700-talet – i dag är det lag på att alla kommuner ska ha minst ett bibliotek. Förskolorna som växte fram ur privata initiativ på 1800-talet är i dag reglerade i skollagen.
Det är inte osannolikt att kommuner i framtiden blir ålagda att tillhandahålla utlåning av utrustning för exempelvis idrott, friluftsliv, musik, trädgårdsarbete eftersom cirkulär ekonomi är en förutsättning för ett hållbart samhälle.


Fritidsbanken är en bra investering för hela Gotland, det är en satsning på miljö och folkhälsa genom återbruk. Genom Fritidsbanken når Region Gotland åtta av de sjutton globala målen som ryms i Agenda 2030.
Fritidsbanken på Gotland är en samhällsbyggare som behöver stöttning och engagemang – inte att våra politiker vänder den ryggen.