Bostadskrisens mänskliga konsekvenser

17 september 2019 19:22

Regeringen har länge pratat om att genomföra en stor skattereform för bostadsmarknaden utan att något hänt. Nu måste Gotlands riksdagsledamöter Lars Thomsson och Hanna Westerén sätta press på regeringen att komma till rätta med de mänskliga konsekvenserna av en dysfunktionell bostadsmarknad, skriver Marcus Svanberg, vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Andelen unga som bor kvar hos sina föräldrar ökar kraftigt. Barnfamiljer tvingas bo kvar i för små lägenheter eftersom de inte har råd med kontantinsatsen som krävs för ett större boende. Äldre med utflyttade barn fastnar i för stora bostäder på grund flyttskatten i kombination med höga månadskostnader för nybyggda bostäder och bankernas obenägenhet att låna pengar till de som närmar sig pensionen. I vår nya rapport ”Hem, bitterljuva hem” synliggörs de mänskliga konsekvenserna av en dysfunktionella bostadsmarknad tydligt.

De samlade effekterna av flyttskatt, bolånetak, skuldkvotstak, amorteringskrav och en havererad hyresrättsmarknad gör bostadskrisen akut. Bostadsminister Per Bolund (MP) nämner ofta planer på att genomföra en stor skattereform för bostadsmarknaden, men inget händer.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling uppmanar därför Lars Thomsson och Hanna Westerén att sätta press på regeringen att genomföra följande åtgärder för att skapa en mer rättvis och bättre fungerande bostadsmarknad:

Sänk flyttskatten kraftigt. Med en kraftigt sänkt eller till och med slopad flyttskatt kommer rörligheten på bostadsmarknaden att öka betydligt och frigöra många bostäder som annars inte hade varit tillgängliga.

Trappa ned och fasa ut ränteavdragen. En kontrollerad nedtrappning av ränteavdragen, balanserad med justeringar av andra kreditvillkor, ger en avkylande effekt på priserna i framför allt storstäderna.

Ompröva det skärpta amorteringskravet. Det skärpta amorteringskravet har slagit hårt mot unga och barnfamiljer, grupper som behöver kunna låna för att komma in på bostadsmarknaden.

Sänk trösklarna för unga. Inför ett skattegynnat bosparsystem för unga, så att deras entré på bostadsmarknaden underlättas, och ge möjlighet till statligt garanterade startlån vid ett bostadsköp.

De mänskliga konsekvenserna av den dysfunktionella bostadsmarknaden är högst påtagliga. Det handlar om ensamhet, psykisk ohälsa och missade arbetstillfällen, om missade utbildningstillfällen och trångboddhet. Det är starka skäl för Thomsson och Westerén att sätta press på regeringen att äntligen få till en blocköverskridande skattereform.

Så jobbar vi med nyheter
Marcus Svanberg, vd, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling