Detta är ett regionalt medborgarförslag till Gotlands regionfullmäktige att till riksdag, regering och försvarsmakt framföra förslaget nedan.

Vi föreslår en successiv omställning och utvidgning av den nya P18-garnisonen på Tofta skjutfält till ett nationellt räddnings- och utbildningscentrum för svenska insatser vid kommande internationella klimatkatastrofer. Vi anser att planeringen av Gotlands luftförsvar ska fullföljas.

På Tofta skjutfält finns det nya utbildningslokaler, logement, förrådslokaler och garage till att användas för att bygga upp en slagkraftig räddningsenhet med katastrofutbildning av läkare, sjuksköterskor, ingenjörer, biståndspersonal, saneringspersonal och vattenreningspersonal. All nuvarande militär personal kommer efter utbildning att behövas i denna organisation.

Dagens och framtidens klimatförändringar skapar ett stort behov av nationella räddnings- och utbildningscentrum för svensk katastrofhjälp vid kommande internationella klimatkatastrofer, kärnkraftsolyckor och även vid kriser som stora skogsbränder och översvämningar här i Sverige.

Färdigpackad katastrofutrustning kan lastas och köras till Visby Flygplats, där Herkulesplan flyger personal och utrustningen vidare till katastrofplatser.

Intressenter och samarbetspartners i detta projekt kan förutom försvarsmakten vara MSB, Sida, FN, Röda Korset, Region Gotland, Visby lasarett, Svenska Kyrkan, Gotlands Räddningsverk och Luftfartsverket. Många gotländska företag kan leverera både kunskap och utrustning.

Det finns säkert stora möjligheter till samarbete med andra EU-länder och dessutom att få delfinansiering från EU.