Dags att förstå och förändra LSS

15 maj 2018 14:34

Den socialdemokratiska socialministern Annika Strandhäll har flera vårdmisslyckanden på sitt samvete. Under hennes tid vid makten har köerna till sjukvården fördubblats och många utsatta människor har mist sin assistansersättning. Nu har man sent påkommet valt att lägga allt ansvar på Försäkringskassans generaldirektör, som man också såg till att sparka. Men det undgår ingen att generaldirektören gjort precis det som regeringen bett om: sparat pengar på de mest utsatta.

Många invänder då, med viss rätt, att Moderaterna alltid varit emot olika typer av bidrag – och därför borde tycka att även denna utgiftsminskning är välkommen. Men vi vill starkt invända mot den bilden. Generella bidragssystem som passiviserar människor, som gömmer och glömmer arbetsdugliga människor i utanförskap – dem är vi starka kritiker av med grund i våra värderingar. Att de mest utsatta i vårt samhälle erhåller stöd och hjälp, det ser vi däremot som en självklarhet.

Att regeringen valt att spara in på assistansersättningarna, det är inte den enda vägen framåt för att minska kostnaderna för assistans. Vi ser, likt den rödgröna regeringen, att kostnaderna för assistansen ökat stort under de senaste åren. Men förklaringen ligger inte i att behoven ökat i samma höga takt. Istället ser vi att fusk och bedrägerier driver upp kostnaden. Där borde fokus ha legat från dag ett, på att komma åt fuskarna, snarare än att minska assistansersättningen som går till de mest utsatta.

Den rödgröna regeringen med Annika Strandhäll som ansvarig minister har flera vårdmisslyckanden som de behöver ta ansvar för. Vårdköerna har fördubblats, köerna till BUP har tredubblats och de mest utsatta har mist sin assistans. För att möta de här problemen har Moderaterna bland annat föreslagit att återinföra kömiljarderna, samt utöka dem till att omfatta psykiatri och provtagning. I assistansersättningssystemet ser vi gärna att arbetet med att stävja fusk och bedrägerier intensifieras. Det vore en bättre väg framåt än regeringens idé om att sätta patienter i väntrum och sparka generaldirektörer. Därför vill vi ge Sverige en ny regering, som leds av Ulf Kristersson.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa