Det kontantlösa samhällets risker

4 oktober 2019 19:57

Hur mycket kontanter har du hemma? I en krissituation kan kontanter komma att spela en avgörande roll för hur väl du och din familj klarar er. Om Sverige blir strömlöst kommer varken betalkort, betalningsappar eller internetbanker att fungera. Kontanter kan då bli det enda sättet att kunna betala för varor. Det kontantlösa samhället är bra på många olika sätt, men det gör oss också enormt sårbara.

 

Hur förbereder vi oss inför eventuell kris? Myndigheten för Skydd och Beredskap (MSB) har skickat ut tips och råd för hur vi ska klara oss utan el, vatten och internetuppkoppling. Ett av råden är att alltid ha kontanter i beredskap hemma. I en värld där det säkerhetspolitiska läget präglas av ökad osäkerhet och oförutsägbarhet blir det civila försvaret allt viktigare. Kontanthanteringen är en av de frågor som måste belysas mer.

Ett exempel är fallet med en utländsk förmåga som gjorde intrång i ett privat system, men skulle samma sak hända med en svensk bank skulle resultatet bli katastrofalt, och det är ingenting som säger att det inte skulle kunna ske. Om någon vill göra någonting mot oss så kommer det troligen förr eller senare att hända. Idag är det flera intrångsförsök per dag i olika svenska system som är av stor vikt för landet och oss medborgare, det är allvarligt och inget man kan negligera. 

 

Vad händer om vi blir kontantlösa runt 2030 som det förespås? Vad händer om det blir en bankkris och vi ej kan använda våra kort? Vad händer om vi får samma scenario som en stor Amerikansk butikskedja för några år sedan?

Där gick en främmande makt in och hackade butikens system mitt i julhandeln, där 100 miljoner kunder blev bestulna på kortuppgifter och säkerhetskoder, fast butikens system var certifierat och mötte alla säkerhetskrav. Ändå kunde det ske. I Ukraina, inte många sjömil från Gotland, där stängde en främmande makt ned all ström mitt i vintern. Detta är sannolikt den nya krigföringen. Om vi då har ett kontantlöst samhälle så kan vi ej köpa mat, vatten eller andra förnödenheter. En väg mot det kontantlösa samhället är en väg mot en katastrof.

Enligt en undersökning så är 72 procent av medborgarna i Sverige emot ett kontantlöst samhälle, samtidigt utgör inte kontanter ens en femtedel av Sveriges handel, och ju färre kontanter desto dyrare blir hantering av det. De är givetvis ej problemfritt med kontanter då rånrisken i butiker ökar med kontanthantering. Men vi kan ej gå mot att alla butiker blir kontantlösa, och ännu mindre banker som är kontantlösa! Det i sig är högst anmärkningsvärt.

Så jobbar vi med nyheter
Andreas Unger (M)