Digert arbete för regiondirektör

20 maj 1916 12:39

Svar till Peter Lindvalls insändare Var rädd om din region (19/5):

Det var med stor förvåning jag tog del av din insändare. Det är synnerligen anmärkningsvärt att du som regionens högste tjänsteman ger dig på din arbetsgivare för att försvara dina tjänstemäns agerande. Jag har inte tagit del av vad som skrivs på sociala medier men jag har stor erfarenhet av hur dina tjänstemän agerar mot sina uppdragsgivare. Arroganta maktfullkomliga småpåvar som ägnar sig åt rena trakasserier av sina uppdragsgivare. Du har ett digert arbete framför dig att lära dessa veta hut i sitt bemötande. Jag har många års erfarenhet från olika kommuner när det gäller offentlig förvaltning på toppnivå. Region Gotland ligger i botten när det gäller bemötande.

Regional och kommunal offentlig förvaltning styrs av ett antal lagar, reglementen och delegationsordningar, där kommunallagen och förvaltningslagen är de mest grundläggande för förvaltningen av regionen. När dina tjänstemän inte ens kan vad som föreskrivs i förvaltningslagen i hanteringen av ett ärende är tjänstemannen inkompetent för sin arbetsuppgift. Det ska man tåla att kritiseras för. Men flera tjänstemän blir stötta och anser sig kränkta om man tillrättavisar dem.

Du skriver: ”Våra utmaningar på Gotland i allmänhet och regionen i synnerhet kräver att vi behandlar varandra med större respekt än i dag.”

Det är ett viktigt konstaterande, där din uppgift är att se till att dina tjänstemän behandlar sina arbetsgivare (regioninvånarna) med respekt. Du ska inte ha åsikter om hur din arbetsgivare agerar.

Du skriver: ”Med över 6000 medarbetare som tillsammans har flera hundratusen kund- och medborgarkontakter varje år så gör vi fel ibland.”

Det handlar inte om att göra fel, det kan alla göra. Det handlar om bemötande och iakttagande av lagar och regler som styr förvaltningen.

Jag har en rad exempel på hur tjänstemän burit sig illa åt men det finns inte utrymme för att redovisa detta här. Jag måste ändå ta ett exempel. Jag hade som vanligt inte fått kallelse till ett sammanträde i rätt tid (delgivningen skulle skett 14 dagar före sammanträdet). När det var en dag kvar till sammanträdet bad jag vänligt om ett mejl med dagordningen. Jag avslutade med tackar på förhand. Svaret blev: Det är skickat med post till dig och det är beslutat att skickas med post (ingen kallelse var med mejlet). Varför inte skicka kallelsen med mejlet och samtidigt fråga: Har du inte fått den med posten ?

Så jobbar vi med nyheter