Stormar det verkligen i ”Cirkus SD”?

Ingen har väl undgått att notera vårt partis upphöjda plats i lokalmedia de sista veckorna? Som för detta göteborgare med den humorn som följer, brukar jag besvara frågor om SD-Gotland med ”de’ va’ la roli’t änna”! Men självklart finns det en allvarlig sida i situationen också!

Jag håller med både Meit Fohlin och andra om att demokratin får en käftsmäll av dessa turer i mitt parti!

Vad jag däremot inte gillar är den ensidiga bilden som ges av vårt parti! Jag hade önskat att de journalister vi har på ön hade bemödat sig med att intervjua fler personer i vår lokalförening som enhälligt vann på årsmötet!

Jag har varit medlem i drygt ett år, förstått att det finns en ”dynghög” bakåt i tiden att gräva i (för den som så önskar) men som jag också medvetet vägrat att gräva i! Jag ser framåt!

Jag blev vald till 2:e vice ordförande på årsmötet! Mitt enda löfte till årsmötet var att jag ska bara fokusera på medlemsvård som bland annat innefattar snabb, korrekt och lika information till våra medlemmar! Ingen medlem i vårt parti ska känna sig utstött eller undantagen intern information! Men att ena dagen kandidera till valberedningens förslag, för att sen lämna styrelsen och kandidera för en oppositionell lista för att slutligen byta parti? Det känns inte riktigt seriöst...

Kanske hade jag kunnat ”rädda” de medlemmar som nu hoppar av i ilska? Jag vet inte!

Jag skulle också kunna skriva en hel del om de som nu lämnar oss, men väljer att avstå där! Dock vill jag skarpt understryka att vår ordförande Lars Engelbrektsson är en hederlig, mycket snäll och lyssnande person! Jag vet att en hel del som skrivits i lokalmedia de sista veckorna inte är sant... men ibland får man välja sina strider!

Vi i den nuvarande styrelsen jobbar på som vanligt!