Ett valvinnande förslag!

17 januari 2018 14:13

Ju längre du äger ditt hus – desto mer förlorar du! Sedan 2011 tar man inte längre hänsyn till inflationen vid försäljning av småhus. Detta gör att inkomsten från försäljningen räknas i dagens penningvärde, medan utgifter som inköpspris och förbättringar räknas i gårdagens.

Ett inköpspris på 350 000 år 1972, motsvaras av cirka 2,5 miljoner i dagens penningvärde. Reavinstskatten beräknas dock efter avdrag för inköpspriset, vilket gör att den som ägt sitt hus länge i praktiken betalar avsevärt mer i reavinstskatt än den som säljer snabbare.

Denna skattemässiga orättvisa drabbar främst äldre fastighetsägare, som när de vill byta boende upptäcker att vinsten från försäljningen knappt räcker till en mindre lägenhet. Däremot gynnar det fastighetsspekulation på kort sikt. Inte heller uppmuntrar det till den rörlighet på bostadsmarknaden som så väl skulle behövas.

Man har länge talat om att förändra reavinstbeskattningen utan att något hänt. När så slutligen sker bör denna aspekt vara högprioriterad.

Tidningarna diskuterar ständigt pensioner, rabatter för äldre och hur mycket man kan tjäna på att flytta söderut.

Bra, men inkomsten från en försäljning av det egna bostaden är en avsevärt större faktor för ekonomin på äldre dar.

Det parti som tar sig an frågan torde har en tacksam väljarkår, inte minst bland den stora gruppen äldre väljare. Sveriges ekonomi är urstark menar Magdalena Andersson. Sluta då genast att brandskatta fastighetsägarna! Alla vill inte flytta till Portugal...

Så jobbar vi med nyheter
Siv Key Nilson