Försvaret överdriver

9 april 2019 18:46

Vi som bor granne med skjutfältet undrar varför försvaret ser oss som ett hot mot sin verksamhet?

Jag kan inte förstå att önskan att vilja bygga nytt eller bygga till på befintliga fastigheter kan vara ett problem för Försvarsmakten.

Förvarets argument är att det ”kan innebära stor risk för begränsningar av den militära verksamheten vilket påtagligt kan skada utnyttjandet av riksintresset för totalförsvaret”.

Jag undrar hur? Redan nu finns det ju gott om bebyggelse runt om skjutfältet.

Jag förstår inte hur några nya byggnader skulle kunna bli ett hot mot militärens verksamhet. Försvaret överdriver. De borde se grannarna som en fredlig partner, inte som fiender.

Så jobbar vi med nyheter
Björn Brisund