Gärna en digital plattform – men först en klok katalog!

4 mars 2019 18:19

GA publicerade 28/2 en insändare – ”Digital vårdrevolution möjlig” – skriven av professor Jan Nilsson och Johan Assarsson, vd för kommun- och landstingsägda digitaliseringsbolaget Inera.

Att IT-stöd i sjukvården tar tid i anspråk, särskilt när datorer krånglar eller nätverk ligger nere, tror jag alla kan skriva under på. När artikelförfattarna ger intryck av att lösningen för Gotlands del bara är ett knapptryck bort, så frågar man sig förstås: ”Hur svårt kan det vara?”

Den artikel vi fick läsa i GA publicerades ursprungligen i Dagens Samhälle 15 januari. Den har sedan omformats för att ”passa in” i den lokala debatten och spridas till media i alla regioner. Det är Vetenskapsrådet som agerat ”spinndoktor”. Man vill skapa tryck gentemot regeringen att satsa pengar på systemanpassningar så att data från medicinska journaler med automatik ska kunna registreras i nationella kvalitetsregister och att dessa registers statistik ska bidra till att vården blir mer jämlik över landet. Detta syfte är förstås angeläget.

Den som läser artikeln kan få uppfattningen att det finns en ”nationell plattform för vårddata” som kan lösa problemet. Det är bara delvis sant. Inera har en nationell tjänsteplattform. Men den har än så länge bara en teoretisk möjlighet att sammankoppla journaler och register. Mycket arbete krävs för att anpassa system så att de ”pratar samma språk”. Det framgår tydligare av den ursprungliga artikeln:

”Svårigheterna handlar främst om att det kräver relativt kostsamma anpassningar för att koppla samman systemen i redan ansträngda IT-budgetar.”

För Gotlands del finns ett annat stort hinder för bättre utnyttjande av Ineras tjänster, som beror på nuvarande ”katalogtjänster” för identitet och behörighet. Det är egenskaper som är nödvändiga för varje typ av tjänst, till exempel att se var någon är listad i primärvården eller för att jämföra vård mellan olika vårdinstanser. I nuvarande kataloger är Gotlands län inte synligt. Vi ser ut som om vi vore en sjukinrättning i Stockholm. När vi började samarbeta med Huddinge sjukhus i den digitala journal som då byggdes och som i dag har namnet TakeCare så skapades också en lokal katalog. Det var innan den nationella katalogen hos Inera kommit till. Ingen tänkte på att detta kunde skapa problem, men i dag är vi intrasslade i komplicerade nystan av behörigheter och igenkänningsmekanismer.

Beslut finns att Gotlands ska bli synliggjort som sjukvårdshuvudman, både inom sjukvårdsregion Stockholm-Gotland och på nationell nivå hos Inera. Men det är ett komplicerat projekt som kommer att ta tid och stora resurser i anspråk.

Så ja, även vi hoppas att staten kan satsa pengar inom detta område – så att Gotland till slut bara är ett knapptryck från delad kunskap och mer jämlik vård!

Så jobbar vi med nyheter
Gunnar Ramstedt IT-strateg och chefläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ämnen du kan följa