Miljö- och byggnämndens ordförande Eva Ahlin (C) verkar mer kommunistisk i sitt synsätt än partibokstaven ger vid handen. Hon anser att Regionen ska ”återköpa” tre tomter för att köparen (helt enligt plan) vill bygga något hon inte vill. Det är väl sådant som kallas ministerstyre? Fast minister kommer Ahlin nog aldrig att bli.

Hur kan detta häpnadsväckande utalande ens lämna hennes läppar? Tomterna är betalda och den nya ägaren har tagit dem i besittning. Detaljplanen är antagen och bygglov ska beviljas för sådant som inte avsevärt avviker från planen. Men Ahlin vill inte att det som är beslutat ska gälla. På vilka grunder?

På flera sätt är radhus effektivare än enskilda hus, uppvärmning, fler på mindre yta och så vidare. Men det ”gröna” partiet verkar inte tänka på det heller. Att på detta vis gå ut och ifrågasätta tidigare avgjorda affärer är skadligt för kommunen. Kan någon nu lita på Gotlands kommun eller kommer de efter ett år komma och säga att ”nej så får du inte göra du måste sälja tillbaka marken till kommunen”?

Man förstår varför Gotland hamnar långt ner på näringslivsrankingen. Men det är inte tjänstemännens fel – Gotlands politiker är okunniga och därmed skadliga.