Lång väntan för reumatiker

6 oktober 2017 08:59

Över en miljon svenskar har en reumatisk sjukdom eller en sjukdom i rörelseorganen. Men långt ifrån alla har fått en diagnos. Därför uppmanar Reumatikerförbundet alla som har haft värk i kroppen en längre tid att söka hjälp av vården. Du – ta kontakt nu är Reumatikerförbundets budskap inför Internationella Reumatikerdagen den 12 oktober.

Internationella Reumatikerdagen uppmärksammas över hela världen och syftet är att öka kunskapen om de reumatiska sjukdomarna i samhället.

För en person som har en reumatisk sjukdom utan att veta om det kan en lång väntan med obehandlad värk leda till permanent ledförstörelse och vävnadsskada. Samtidigt visar enkätundersökningar gjorda av Reumatikerförbundet i samarbete med Netdoktor att många patienter får vänta orimligt länge på diagnos och behandling. Om behandling för en av de vanligaste reumatiska sjukdomarna, Reumatoid artrit, inleds inom tolv veckor efter första symtom kan ledförstörelsen minska, och chansen för att sjukdomen går i remission öka.

• Inflammatorisk ryggsjukdom

Majoriteten (65 procent) av de som diagnostiseras med den inflammatoriska ryggsjukdomen AS har väntat över tre år på en diagnos. Nästan var tredje patient har väntat över tio år. Ryggvärk är den tredje vanligaste orsaken till långa sjukskrivningar. De flesta som har ont i ryggen tror inte att smärtan beror på en kronisk ryggsjukdom.

• Psoriasisartrit

Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom nära kopplad till psoriasis i huden. Den genomsnittliga väntetiden för att få en diagnos är cirka 3,5 år. 38 procent har väntat mer än tre år.

• Artros

De flesta (44 procent) som söker vård får diagnos inom tre månader, men var femte patient har väntat mer än 2 år på diagnos. Av de som väntat över tio år på att få en diagnos är dubbelt så många kvinnor som män.

Enkätundersökningarna visar att väntetiderna för att få en diagnos är oacceptabelt långa. Mer kunskap behövs inom primärvården samtidigt som samarbetet med specialistvården måste bli bättre. Det finns Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar (Socialstyrelsen 2012) men trots det får alldeles för många patienter vänta på rätt diagnos. I samband med Socialstyrelsens revidering av riktlinjerna, som tar sin början 2018, hoppas vi att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar initiativ till ett Nationellt råd för rörelseorganens sjukdomar.

Det är dags att ta de reumatiska sjukdomarna på allvar. Människor med långvarig värk ska inte behöva vänta i åratal på att få diagnos.

Så jobbar vi med nyheter
Lotta Håkansson, förbundsordförande Reumatikerförbundet Göran Löfqvist, ordförande Reumatikerdistriktet Gotland