Litauen fyller 100 år

15 februari 2018 15:07

Litauen som stat bildades för drygt tusen år sedan, med i år firar vi 100 års jubileum som en självständig stat. Det är bara en liten del av våran historia, men det har enormt betydelse för landet.

Litauen, som först hade utgjort en del av det polsk-litauiska samväldet, kom under åren 1795-1915 att ockuperas av det ryska tsardömet. Efter den bolsjevikiska statskuppen 1917 i Ryssland bildades ett litauiskt råd som 1918-02-16 utropade det självständiga Litauen. Denna dag kom också att bli Litauens nationaldag. 1922 antog Litauen en grundlag som gjorde Litauen till en republik med flerpartisystem.

Klaipedaområdet hade länge lytt under Tyskland. Litauerna som bodde där gjorde uppror och Nationernas Förbud beslutade att området skulle höra till Litauen. I mars 1939 tvingade Tyskland Litauen att avstå Klaipedaområdet till Tyskland som också ville att Litauen skulle delta i deras krig mot Polen, men Litauen ville inte utnyttja en grannes nödsituation för egen vinning.

Krigen mellan Sovjet och Tyskland, som tyskarna vann 1941, medförde att litauerna gjorde uppror och förklarade i juni 1941 Litauen självständigt. Denna självständighet varade dock bara till augusti 1941. Tyskarna organiserade lokalbefolkningen i SS-bataljoner i de baltiska staterna. I Litauen misslyckades man dock fullständigt med detta. Litauerna obstruerade mot tyskarna på alla plan vilket föranledde att många litauer sändes till tyska koncentrationsläger i vilka de flesta dog.

1944 tvingade Röda Armen ut nazisterna ur Litauen och Sovjet återockuperade landet.

Man kan räkna med att 1/3 av Litauens befolkning dödades eller deporterades som slavar till Sibirien, vilket skedde med hela min mors och min fars släkt. Sovjetunionens folkmord uppskattas till 40 000 000 människor, dubbelt så många som nazisternas.

Gotland fick stor betydelse för Litauens självständighet, genom att ett antal betydelsefulla litauer träffades i augusti 1989 på Katthamra Gård på initiativ av den på Gotland bosatte litauern Jonas Pajaujis . Närvarande var också Vytautas Landsbergis, som kom att blir Litauens förste president. Han drev igenom krav på att Litauen skulle kräva fullständig självständighet från Sovjetunionen vilket också senare blev Litauens beslut.

Den 1 januari 1991 ockuperade sovjetiska soldater TV stationen i Vilnius varvid 13 litauer krossades under stridsvagnar.

16 februari firar Litauen sin 100-års-jubileum. Det här datumet länkar som en bro, det gamla Litauen som föddes 6 juli 1253 och den självständiga stat som återskapades 11 mars 1990.

Så jobbar vi med nyheter
Dalia Andersson Litauisk Hederskonsul på Gotland