Ön måste få bättre utbildningsmöjligheter

21 februari 2020 16:19

TCO:s utbildningsindex visar på stora regionala skillnader. I toppen på listan återfinns genomgående kommuner från storstadsregionerna samt kommuner med närhet till medelstora universitet och högskolor. Gotlands län ligger sist på rankningen.

Människor runt om i hela landet måste ha samma chans att hänga med i yrkeslivets förändring. Att det finns tillgång till utbildning i den egna kommunen eller inom pendlingsavstånd har stor betydelse för människors möjligheter att studera. Det gäller särskilt för de som behöver vidareutbilda sig senare i yrkeslivet vilka ofta har svårare att flytta.

I en tid då allt fler har en högskoleutbildning i grunden är det naturligt att även högskolan ska spela en större roll i det livslånga lärandet. Yrkesverksamma tjänstemän efterfrågar korta flexibla kurser på deltid och distans så att det går att kombinera studier och arbete, visar en undersökning som TCO har låtit SCB göra.

Det behövs en genomtänkt kompetens- och omställningspolitik på både nationell och regional nivå. TCO föreslår att högskolan får ett omställningsuppdrag som leder till att:

– Högskolan och yrkeshögskolan erbjuder relevanta kurser också på andra orter än där lärosätena ligger, till exempel i samarbete med kommunernas lärcentra. 

– Högskolan och yrkeshögskolan får ett särskilt uppdrag och resurser att anordna flexibel utbildning som passar yrkesverksamma som vill studera hel- eller deltid, till exempel på distans.

TCO:s utbildningsindex visar på stora regionala skillnader. Gotlänningar har sämre tillgång till utbildningsmöjlighet än några andra i Sverige.

Varje år omsätts cirka 900 000 jobb, knappt 430 000 försvinner och 515 000 tillkommer. Vi måste matcha en föränderlig arbetsmarknad med ett mer tillgängligt utbud av utbildning. Utbildning för yrkesverksamma bidrar till en bättre matchning på arbetsmarknaden och bör vara  en del av högskolans kärnuppdrag. Det ska då gälla för hela landet.

Så jobbar vi med nyheter
Robert Lang, ordförande TCO Gotland,Therese Svanström, TCO:s ordförande