Pensionärsrådet behövs

17 september 2019 15:16

Region Gotlands pensionärsråd (RPG, före detta KPR) är ingen ny företeelse, utan har funnits i många år,
I Sverige finns pensionärsråd i kommuner (KPR), landsting (LPR) och i regioner (RPR).
Nationellt samarbetar pensionärsorganisationerna med Sveriges Landsting och kommuner (SKL).
I Danmark är det till och med lag på att det ska finnas pensionärsråd i varje kommun! Vidare finns en motsvarighet inom EU.

För övrigt finns det bland annat Tillgänglighetsråd och Funkis Sam inom regionen. Funkis Sam är ett råd för frågor, angelägna för personer med någon form av funktionsnedsättning.
Det är många frågor, som behandlats i RPG genom åren, men efter det senaste valet har arbetet avstannat, något som pensionärsorganisationerna tycker är allvarligt.
Bland annat. har pensionärsorganisationerna arbetat för att rökdykare ska finnas både på norra och södra Gotland. Detta är något som gynnar alla boende på Gotland.

Även småbarnsföräldrar har haft nytta av vårt samarbete i RPG. Eftersom seniorer äldre än 80 år åker gratis med kollektivtrafiken, slipper ni unga att köra på oss!
Genom åren har det inom RPG diskuterats bra boenden för seniorer och personer med funktionsnedsättningar. Pensionärsorganisationerna har fått gehör för många av sina synpunkter. Även detta gynnar er unga, då ni slipper att ha bekymmer om oss och vårt boende.
Under vecka 40 kommer Region Gotland ha en aktivitet – ”Trill int i kull”. I detta arbete har bland andra pensionärsorganisationerna varit med. Genom att vi seniorer håller oss friska kan vi vara passa barnbarn, så att ni unga kan ägna er åt annat.

Det är inget motsatsförhållande mellan unga och seniorer, alla behövs på Gotland.
Om Du anonyme skribent vill veta mer om seniorlivet, gå in på våra sajter och lär Dig mera om seniorlivet. Du är snart där.

På Gotland är mer än 25 procent av befolkningen över 65 år. År 2019 beräknas genomsnittspensionen efter skatt bli 13200 och matkostnader och vanliga räkningar utom bilkostnader till 4800. Till detta kommer en genomsnittshyra på 6000.                                        

Så jobbar vi med nyheter
Britt Ohlsson, SPF Seniorerna, ledamot i RPG,Tommy Johansson, PRO, ledamot i RPG