Hittills i år har nästan 3 procent färre nya företag startats på Gotland jämfört med året före. Oavsett vilka som leder landet efter valet är det viktigt att förbättra förutsättningarna för företagande. Annars går Sverige miste om jobb, välstånd och välfärd.

I dag skapas fyra av fem nya jobb i små och medelstora företag. Sveriges välfärd bygger alltså på att människor förvandlar sina idéer till livskraftiga företag som kan växa och anställa. Ändå har årets valrörelse handlat om helt andra frågor än jobb och tillväxt.

Det är oroväckande, eftersom nyföretagandet i landet har tappat fart. Hittills i år har nästan 3 procent färre nya företag startats på Gotland än under samma period i fjol. I fjol föll nyföretagandet i Sverige för första gången sedan 2013.

Att sätta företagarfrågorna på sparlåga i det läget är skadligt. Oavsett hur riksdag och regering ser ut efter valet behöver Sverige arbeta aktivt för att fler ska våga ta steget till företagande och kunna bli morgondagens jobbskapare.

Här är fem förslag på hur nästa riksdag tar vara på innovationskraften:

1. Digitalisera ännu mer. Digitala verktyg har revolutionerat småföretagares vardag. Myndigheter som Bolagsverket, Skatteverket och länsstyrelserna behöver tydliga uppdrag att satsa på användarvänliga digitala tjänster som harmonierar med varandra, direkt i telefonen.

2. Sänk kostnaderna för att anställa. Många små företag vill anställa fler, men avstår för att kostnaderna är för höga. Gör den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifterna för enmansföretag permanent och utöka den till att gälla alla små företag.

3. Öka tryggheten för småföretagare. Företagare har fortfarande betydligt sämre skyddsnät än anställda. Det är gammalmodigt och orättvist, och leder till att många innovativa företagsidéer aldrig blir verklighet. Grundskyddet för företagare måste stärkas.

4. Säkra tillgången på kompetens. Små och medelstora företag har i dag stora svårigheter att hitta rätt kompetens, inte minst utanför storstäderna. Det bromsar tillväxten i Sverige och leder till att färre anställs. Utbildningar behöver matchas bättre mot företagens verkliga behov, och då krävs mer dialog.

5. Skapa fler möjligheter till finansiering Många småföretagare är beroende av privata lån. Risken för den privata ekonomin är påtaglig och skrämmer många från att göra verklighet av sin idé. Fler finansieringsmöjligheter sänker trösklarna till småföretagslivet.

Framgångsrika, innovativa och växande företag har länge varit en del av Sveriges ekonomiska och politiska DNA. Det har givit oss levnadsstandard och välfärd i världsklass. Men sådana företag uppstår inte ur ett vakuum.