Så slåss vi för vården

9 april 2019 19:01

Vården är en av socialdemokratins viktigaste frågor. Därför är vi stolta över den gotländska sjukvården som tillhör de bästa i landet. För oss är det viktigt att vi har en sjukvård där dina behov av vård avgör den vård du får och inte tjockleken på din plånbok. Men endast det räcker inte. Vi ska ha en vård som är tillgänglig med korta köer. En vård där medarbetarna har en god arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor och goda villkor. Patienter ska kunna känna förtroende för vården och få ett gott bemötande.

Svensk sjukvård står inför stora förändringar. Den demografiska utvecklingen bidrar starkt. På Gotland är denna utveckling särskilt påtaglig. Vi bli allt fler äldre och allt fler barn medan antalet i arbetsför ålder enligt prognoserna kommer minska. Det här är en utmaning då vi vet att vårdbehovet ökar med ålder och att vi kommer få det allt tuffare att rekrytera personal.

Den medicintekniska utvecklingen går i en hög fart. Sjukdomar som vi för bara några år sedan innebar en dödsdom kan vi idag både bota och lindra. Med allt mer avancerade läkemedel och hjälpmedel kan kroniskt- och multisjuka leva betydligt bättre liv än förr. Men det syns på räkningen. Därför behövs en rättvis finansiering av sjukvården. De kostnadsökningar vi sett i Gotländsk sjukvård under senare år är inget unikt för Sverige eller västvärlden. Vi har hållit ner kostnadsutvecklingen bättre än andra delar av Sverige.

Vår mandatperiod i hälso- och sjukvårdsnämnden kommer präglas av fyra områden.

1. Personalen: ska vi ha en möjlighet att behålla och rekrytera den personal vi behöver krävs ett intensifierat arbete med delaktighet, villkor och arbetsmiljö.

2. Vård för äldre och kroniskt sjuka: Vi behöver bli bättre på att möta de gotlänningar med större behov av vårdens insatser. Vården är organiserad för att sjukdomstillstånd är övergående. Men i ett ökande antal fall är det inte så idag och det behöver vi bli bättre på.

3. Tillgänglighet: Gotland lider inte av köer i den omfattningen som många andra regioner. Vi ligger relativt bra till. Men vården ska ha korta köer, då krävs en utbyggd första linjens vård, en vårdkedja som håller ihop och tillräckliga resurser i sjukvården.

4. Förebyggande hälsa: Många sjukdomar vi drabbas av går att förebygga med goda livsvanor. Därför måste sjukvården, tillsammans med andra, arbeta förebyggande.

När livet är skört, ska samhället vara starkt. Vi kommer stå upp för en sjukvård präglad av god tillgänglighet, höga medicinska resultat och god arbetsmiljö.

Så jobbar vi med nyheter
S-gruppen i Hälso- och sjukvårdsnämnden Filip Reinhag, Kristiina Hansson, Lennart Petersson, Catharina Wahlström, Greger Eneqvist, Maria Ahlstäde