Vi gör inga besparingar i hemsjukvården

Sjuksköterskor 11 januari 2020 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till insändaren med rubriken: "Det är tufft att vara gammal nu" (GT 9/1).

Behoven av vård i hemmet ökar och förväntas öka ännu mer de kommande åren. Inte bara på Gotland utan på många håll i Sverige.
I insändaren frågar sig insändarskribenten varför vi gör besparingar inom hemsjukvården. Svaret är att vi inte gör några besparingar. Vi gjorde det inte 2019 och kommer inte att göra det under 2020.
Däremot är det så att vi inte lyckats rekrytera sjuksköterskor i den takt vi velat när vi sett att behoven ökar.
De sjuksköterskor som jobbar inom hemsjukvården på Gotland är engagerade och gör ett mycket viktigt jobb. Att de får en högre arbetsbelastning när vi inte lyckats rekrytera är olyckligt och inte vad vi vill.
Vi för dialog med sjuksköterskor och Vårdförbundet för att utveckla vårt sätt att jobba och erbjuda en bättre arbetsmiljö. Vi ser också en ljusning i rekryteringsläget.

Ämnen du kan följa