Det är barnen som visar vägen

Marita Jonsson på Körsbärsgården.

Marita Jonsson på Körsbärsgården.

Foto: Hanna Mi Jakobson

Skola och utbildning2019-09-30 12:40
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det händer överallt nu. Barnen visar vägen. Greta Thunberg satte sig förra hösten framför Riksdagshuset och protesterade mot Sveriges hållning till klimatfrågan. Det har hon gjort i ett år nu. Varje fredag. Barnen har följt hennes exempel, de hoppar över skolan om fredagarna och strejkar för klimatet en aktion som blivit världsomspännande. Fredagen den 27 september blir en massdemonstration över hela världen, förhoppningsvis vaknar vi vuxna och sällar oss till protesterna.

Statens medieråd publicerade i veckan en undersökning om barn och ungas medievanor. Barnen anser själva att de lägger alltför mycket tid på sociala medier. ”Vi hinner inte det vi måste, tiden rinner iväg utan att vi märker det”. Barn ser värre saker i media vid tio års ålder än de flesta som är över femtio (DN kommentar 12 sept).

Ändå infördes 1/7 en lag på att barn från två års ålder ska använda surfplattor i förskolan. Sverige ska bli världsledande, alla ska hänga med. Vi vuxna tillbringar ju allt större del av fritiden framför skärmarna, det är ju så roligt! Visserligen klagas då och då över pöbelmentaliteten på nätet, de obehagliga tonfallen, bedragare men det få man ta, det är en del av det vi tror är ”omvärldsanalysen”. Och det kan väl ändå inte vara samma sak för barnen? 

Men barnen protesterar.  ”De sociala medierna påverkar livet negativt, säger de i DN 11/9.  Det tycks bara vara barn som kan påpeka det självklara, som vill slippa mobilerna i skolan, få lugn och ro. För att läsa böcker, diskutera, tänka. Se in i framtiden.

Barnkonventionen ratificerades av Sverige för snart trettio år sedan. Den handlar om barns rättigheter, att deras synpunkter ska beaktas i alla beslut som rör dem att de har rätt att uttrycka sin mening och bli respekterade. Men när efterfrågas barnens syn i politiken?

Sedan fem år finns Barnens Konstskola på Körsbärsgården, verksamheten initierades genom Arvsfonden, idag drivs den i en stiftelse. Barnkonventionen följs, barnen beslutar och styr inriktningen. Kreativitet och fantasi står i fokus, barnen ges verktyg genom pedagog och utställande konstnärer till sin skaparkraft, till att arbeta i grupp till att använda olika tekniker och material. Idag är huvudtemat hållbarhet och hushållning med jordens resurser. Barnen visar vägen, vill informeras om pågående forskning för att sedan med hjälp av det sätt de lärt sig arbeta på gemensamt, med sin fantasi ta itu med Gotland i framtiden. I dagarna diskuteras runt om på ön Regionala utvecklingsstrategi. Barnens framtid. Utan barnen. Det är hög tid att tänka om.