Slite Idrottscenter – För vem?

7 augusti 2018 11:39

Anläggningarna består av Gotlands bästa ishall, konstgräsplan, 7-mannaplan, utegym, belyst motionsspår och cykelcrossbana. Anläggningarna ägs främst av IK Graip tillsammans med Regionen, Slitebor och Sliteföretag.

Anläggningarna utgör navet i den lyckosamma satsning som gjorts för att göra Slite till en ort för hälsa, sport och aktiv fritid. Hälften av kostnaderna för anläggningen betalas av regionen; 1,6 mkr årligen. Resten av kostnaderna täcks med intäkter från olika användare och sponsorer.

Anläggningarna är viktiga, för IK Graip naturligtvis, men även;

• för besöksnäringen, året runt arrangeras läger och tävlingar främst inom konståkning och hockey.

• för Solklintskolan som har både hockey- och konståkningsklasser och för andra skolor på Norr.

• för andra idrottsklubbar på Norr

• för folkhälsa, boende och besökare erbjuds möjlighet till aktiv fritid.

Nuvarande driftsbidrag betalas till IK Graip som lämnar det vidare till Idrottscentret som sköter driften.

Driftbidragets storlek är i dag helt beroende av hur mycket anläggningarna utnyttjas av IK Graips ungdomar.

Vi tycker inte detta är rätt. Vi tycker man bör lyfta blicken och ta hänsyn till anläggningarnas betydelse för hela samhället.

Vi tycker vidare att den satsning som Regionen gör för Slite ska betalas direkt till Idrottscentret. Detta är en förutsättning för att anläggningarna skall kunna ägas av Idrottscentret på det sätt som Gotlands kommun, IK Graip och Idrottscentret var överens om när man tog över ansvaret för kommunens utomhusrink för drygt 10 år sedan.

Vi har försökt övertyga nuvarande majoritet i Regionstyrelsen om att bidraget ska gå till Idrottscentret och betraktas om en infrastruktursatsning och inte till IK Graip, som ett stöd för deras ungdomsverksamhet. Vi har funnit visst stöd hos nuvarande opposition för vårt synsätt. I slutet av augusti behandlas frågan om bidraget i Regionstyrelsen. Förhoppningsvis får vi då reda på vad olika partier tycker om Idrottscentret och om utvecklingen i Slite. Vi väntar med spänning…

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa